Çiğdem Suzan Çardak
Çiğdem Suzan Çardak
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptive educational hypermedia accommodating learning styles: A content analysis of publications from 2000 to 2011
Y Akbulut, CS Cardak
Computers & Education 58 (2), 835-842, 2012
3162012
Increasing teacher candidates' ways of interaction and levels of learning through action research in a blended course
ÇS Çardak, K Selvi
Computers in Human Behavior 61, 488-506, 2016
262016
Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi
ÇS Çardak
Anadolu Üniversitesi, 2012
132012
The Construct Validity of Felder-Soloman Index of Learning Styles (ILS) for the Prospective Teachers Felder-Soloman Öğrenme Stili Ölçeği’nin Öğretmen Adayları İçin Yapısal …
ÇS Çardak, K Selvi
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss. gantep. edu. tr …, 2016
102016
Türkiye’de öğrenme stillerine ilişkin yapılan araştırmaların kullanılan envanterler boyutunda incelenmesi
M Güven, ÇS Çardak, D Sever, L Vural
Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansında sunulan bildiri, Famagusta …, 2008
102008
Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci
ÇS ÇARDAK, K SELVİ
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26), 379-406, 2018
62018
A Multi-Perspective Investigation into Learners' Interaction in Asynchronous Computer-Mediated Communication (CMC).
ÇS Çardak
Higher Education Studies 6 (2), 61-75, 2016
62016
Learning through portfolio comprising of worksheets in measurement and assessment course
APDÇS ÇARDAK, İZÖ BÖCÜK
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 6 …, 2015
52015
An Evaluation of the" Computer Technology and Programming" Curriculum in the Vocational Higher Education System in Turkey.
OC Adiguzel, CS Cardak
Journal of Industrial Teacher Education 45 (3), 61-83, 2009
52009
Assessment of the reliability and validity of PLSI in a Turkish Higher Education Institution
ÇS Çardak, M Güven
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2), 2014
22014
Çevrimiçi derslerde öğretme-öğrenme sürecinin etkililiğinin değerlendirilmesi:(Anadolu Üniversitesi örneği)
ÇS Çardak
Anadolu Üniversitesi, 2006
22006
Yaratıcı Düşünmeyi Destekleyici Bir Bağlantıcı Öğrenme Etkinliği: Analoji Duvarı
B Baldan, YA Hamzaj, ÇS Çardak
Elementary Education Online 17 (4), 2018
12018
Creative and critical reflective thinking (C&CRT) skill during connectivist learning process
ÇS Çardak
Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2018
12018
Evaluation of the" Second Instructor Application" in Synchronous Discussions in an Online Course: A Case Study at Anadolu University, Turkey.
K Selvi, CS Cardak
International Journal of Learning 16 (8), 2009
12009
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ÇS ÇARDAK
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
2018
A connectivist learning activity supporting creative thinking: Analogy wall [Yaratıcı düşünmeyi destekleyici bir bağlantıcı öğrenme etkinliği: Analoji duvarı]
B Babayiğit, H Alagöz, ÇS Çardak
Ankara University, 2018
2018
Ausubel'in anlam oluşturma ve açıklayıcı öğretim kuramı (anlamlı öğrenme)
ÇS Çardak
Pegem Atıf İndeksi, 311-345, 2016
2016
Enhancing Students’ Interactions and Learning Outcomes Through Blending Face-to-Face Classrooms with Blogs, Forums and Synchronous Virtual Classrooms
CS Cardak
Global Learn, 1867-1867, 2011
2011
JOURNAL ofLEARNING
K Selvi, CS Cardak
2009
Felder-Soloman Öğrenme Stili Ölçeği’nin Öğretmen Adayları İçin Yapısal Geçerliği
ÇS ÇARDAK, K SELVİ
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 675-693, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20