Follow
ÇİÇEK ÖZGÜR
ÇİÇEK ÖZGÜR
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MUVAZAALI EVLENMELERİN TÜRK VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ç ÖZGÜR
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 1 (42), 307-340, 2020
22020
AB Geçici Koruma Yönergesi ve Türk Hukukunda Geçici Korumanın Sona Ermesi
Ç ÖZGÜR
Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku, 411-441, 2022
2022
Milletlerarası Özel Hukukta Evlilik Birliğinin Kurulması ve Sona Ermesi
Ç ÖZGÜR
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3