Follow
Ahsen Taştan Gürkan
Ahsen Taştan Gürkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
KRONİK HASTALIKLARDA ÖZ BAKIM YÖNETİMİ VE UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
A ÖZDELİKARA, A TAŞTAN, BŞEN ATASAYAR
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (1), 42-49, 2020
102020
Assessment of self-care management and compliance in chronic diseases
A Özdelikara, A Taştan, BŞ Atasayar
Ondokuz Mayıs Univ J Health Sci 5 (1), 42-49, 2020
72020
Multiple skleroz hastalarında öz bakım gücünün yaşam kalitesi üzerine etkisi
A Taştan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
32019
Hemşirelik öğrencilerinin çatışma çözme stillerinin belirlenmesi
A Özdelikara, A Taştan, B Arslan
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 3 (6), 187-95, 2019
12019
Multiple Skleroz ve Tamamlayıcı Terapiler
A ÖZDELİKARA, A TAŞTAN
JAREN 5 (3), 228-232, 2019
12019
The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students
A ÖZDELİKARA, A TAŞTAN, B ARSLAN
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 4 (3), 357-367, 2021
2021
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINE SELF-LEARNING READINESS AND ACHIEVEMENT ORIENTATIONS ON …
A ÖZDELİKARA, SA ALKAN, B ARSLAN, A TAŞTAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7