Gül Tuncel
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE RUBRİKLERİN ETKİLİ KULLANIMI
GÜL TUNCEL
Marmara Coğrafya Dergisi, 213-233, 2011
47*2011
Öğretmenlerin kendi eğitim felsefelerini inşa etmeleri üzerine
G Tuncel
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004
292004
Improving the Cultural Responsiveness of Prospective Social Studies Teachers: An Action Research.
G Tuncel
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1317-1344, 2017
282017
Yeni 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programı ile ilgili öğretmen görüşleri
C Öztürk, G Tuncel
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan 2006, 2006
232006
Yeni 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile ilgili öğretmen görüşleri
C Öztürk, G Tuncel
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-16, 2006
232006
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çocuk haklarını algılamaları
Y Kop, G Tuncel
Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi 6 (1), 106-124, 2010
222010
The utilization of comics in the teaching of the “human rights” concept
G Tuncel, Ö Ayva
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1447-1451, 2010
202010
ÖĞRENCİLERDE HARİTA OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
H AKENGİN, GÜL TUNCEL, ME CENDEK
Marmara Coğrafya Dergisi, 61-69, 2016
182016
Sosyal bilgiler dersi öğretmen adaylarının “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersine yönelik görüşleri
G Tuncel, Y Kop, A Katılmış
2nd International Conference on New Trends in Education and Their …, 2011
152011
Eğitim felsefelerinin sosyal bilgiler programına etkileri
G Tuncel
PQDT-Global, 2002
122002
ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KULLANIMI
G TUNCEL
Marmara Coğrafya Dergisi, 127-136, 2012
112012
Sınıf dışı öğretim teknikleriyle sosyal bilgiler öğretimi
G Tuncel, H Dolanbay
Pegem Atıf İndeksi, 341-401, 2018
92018
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “küresel vatandaşlık” kavramına yükledikleri anlamlar üzerine bir değerlendirme
G Tuncel, CA Uğur
A. Şişman ve Diğerleri (Ed.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi …, 2009
92009
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİKATÜRLERLE KÜRESEL ISINMA EĞİTİMİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
G Tuncel
Marmara Coğrafya Dergisi, 87-94, 2017
72017
Action research on using drama in human rights education
Ö Ulubey, AN Aksoy, ÖK Özdemirci, S Girgin
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 108-118, 2016
72016
CHILDREN'S RIGHTS PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS.
Y Kop, G Tuncel
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 6 (1), 2010
62010
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
G TUNCEL, A Özge
Marmara Coğrafya Dergisi, 276-294, 2010
62010
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
G TUNCEL, A Özge
Marmara Coğrafya Dergisi, 276-294, 2010
62010
Süreç Temelli Öğretim İle Sosyal Bilgiler Dersi Öğretimi, 9
G Tuncel, Ö Ayva
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 2010
62010
Social Studies Education with Cinema Films: A Case Study.
M ICEN, G TUNCEL
International Online Journal of Educational Sciences 11 (1), 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20