Follow
Gökhan Coşanay
Gökhan Coşanay
Milli Eğitim Bakanlığı
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
H AYDEMİR, Y KARALI, G COŞANAY
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 1199-1214, 2020
162020
Examination of Classroom Teachers' 21st Century Teaching Skills.
G Cosanay, Y Karali
International Online Journal of Education and Teaching 9 (1), 432-448, 2022
112022
COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
G COŞANAY, Y KARALI, H AYDEMİR, ŞEN Mert
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi/Electronic Journal of Social Sciences, 70-84, 2020
92020
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı
ÖV Palancıoğlu, M ŞEN, G COŞANAY, H AYDEMİR
EJERCongress, 2021
12021
The Effect of Verbal Intelligence Games on Primary School 2nd Grade Students’ to the Verbal-Linguistic Intelligence Areas and the Turkish Course Attitudes
G COŞANAY, BK AYTEN
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (3), 1793-1809, 2023
2023
The Effect of Verbal Intelligence Games on 2nd Grade Primary School Students' Verbal-Linguistic Intelligence Areas and the Turkish Course Attitudes.
G COŞANAY, B KASA AYTEN
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 24 (3), 2023
2023
Matematik Öz-yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y Karalı, G Coşanay
Turkish Studies 17, 4, 2022
2022
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Y KARALI, G COŞANAY
The Journal of Academic Social Science Studies 15 (Year: 15-Number: 89), 77-88, 2022
2022
Sınıf Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi.
ÜY Karalı, G Coşanay
Journal of Academic Social Science Studies 15 (89), 2022
2022
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
G COŞANAY, S ADIGÜZEL, Y KARALI
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
G COŞANAY, S ADIGÜZEL, Y KARALI
INVESTIGATION OF MATHEMATICS LANGUAGE SELF-EFFICIENCY BELIEFS OF CLASS TEACHERS
S ADIGÜZEL, Y KARALI, G COŞANAY
CLASSROOM TEACHERS'METAPHORIC PERCEPTIONS FOR THE SCIENCE COURSE
S ADIGÜZEL, Y KARALI, G COŞANAY
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleğin İlk Yıllarına İlişkin Beklenen Olası Benlik Algılarının İncelenmesi Investigation of Expected Self Perceptions of Primary Teacher …
G COŞANAY, ÖV PALANCIOĞLU
İlkokul Öğrencileri Çevrimiçi Matematik Sınavlarına Ne Kadar Hazır? How Ready are Primary School Students for Online Mathematics Exams?
Y KARALI, G COŞANAY, ŞEN Mert
İlkokul 4. Sınıf Düzeyi Öğrencilerin TIMSS 2019 Sonuçlarına Göre Fen Başarı Puanlarının Okul İklimi Değişkeni Açısından İncelenmesi Investigation of Science Achievement Scores …
Y KARALI, G COŞANAY, H AYDEMİR
TIMSS 2019 Türkiye Raporuna Göre 4. Sınıf Düzeyi Öğrencilerin Matematik Başarı Puanlarının Okul İklimi Açısından İncelenmesi
Y KARALI, G COŞANAY
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17