Mehtap Öner
Mehtap Öner
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of working capital management on firm profitability: empirical evidence from Borsa Istanbul
Ö Mehtap
Siyaset, ekonomi ve yönetim araştırmaları dergisi 4 (3), 63-79, 2016
152016
Analyzing the existence of the day of the week effect in selected developed country stock exchanges
M Çinko, E Avci, A Aybars, M Öner
International Journal of Economics and Finance 7 (5), 96-108, 2015
62015
Analyzing the existence of the day of the week effect in selected emerging country stock exchanges
M Çinko, E Avci, A Aybars, M Öner
International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA) 1 (2), 33-43, 2014
12014
SERMAYE BÜTÇELEMESİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Ö Mehtap
Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, 131, 2021
2021
The Impact of Fintech on Sustainable Development
M Öner, S Gönültaş
19. International Conferance of MEEA, 2020
2020
Kurumsal Yönetim ve Entelektüel Sermaye İlişkisi
M Öner, A Aybars
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, 152-163, 2020
2020
The Prospect Theory: Review, Assessment and Its Applications in Finance
M Öner
Behavioral Finance, 149-164, 2019
2019
Paranın Dijitali: Blok Zinciri Teknolojisi, Kripto Paralar ve Bitcoin
M Öner
Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, 359-377, 2019
2019
An EmpiricAl AnAlysis On HOw cOnsErvAtism influEncEs cOst Of Equity cApitAl: EvidEncE frOm turkEy
Ö Mehtap, A Aybars, H Ekizler
Öneri Dergisi 12 (48), 125-139, 2017
2017
Borsa İstanbul’da Gün İçi Verisinin Analizi
M Çinko
Maliye ve Finans Yazıları 1 (103), 142-155, 2015
2015
The Impact of Firm Specific Factors on Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey
M Öner
International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA) 1 (2), 1-21, 2014
2014
HOW BORSA ISTANBUL (BIST) REACTS TO THE NOVEL CORONAVIRUS: THE COVID-19 CASE
Ö Mehtap, A AYBARS
Journal of Research in Business 6 (1), 69-79, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12