Metin Kahraman
Metin Kahraman
Boğaziçi Üniveristesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Verified email at boun.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Crustal-scale shear zones and heterogeneous structure beneath the North Anatolian Fault Zone, Turkey, revealed by a high-density seismometer array
M Kahraman, DG Cornwell, DA Thompson, S Rost, GA Houseman, ...
Earth and Planetary Science Letters 430, 129-139, 2015
262015
The 2017 July 20 Mw 6.6 Bodrum–Kos earthquake illuminates active faulting in the Gulf of Gökova, SW Turkey
E Karasözen, E Nissen, P Büyükakpınar, MD Cambaz, M Kahraman, ...
Geophysical Journal International 214 (1), 185-199, 2018
252018
New constraints on micro-seismicity and stress state in the western part of the North Anatolian Fault Zone: Observations from a dense seismic array
SA Poyraz, MU Teoman, N Türkelli, M Kahraman, D Cambaz, A Mutlu, ...
Tectonophysics 656, 190-201, 2015
222015
ANKARA'DA SOKAK KEDİLERİNİN EKTO-VE ENDOPARAZİTLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
A BURGU, R TINAR, A DOĞANAY, M TOPARLAK
211985
Crustal thickness variations and isostatic disequilibrium across the North Anatolian Fault, western Turkey
AW Frederiksen, DA Thompson, S Rost, DG Cornwell, L Gülen, ...
Geophysical Research Letters 42 (3), 751-757, 2015
192015
Extradural haematoma: Analysis of 190 cases
M KAHRAMAN, S TEKTAS
Turkish Neurosurgery 6, 63-67, 1996
171996
ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ
Y ŞANLI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 (04), 1983
121983
Lipopolysaccharide (LPS) induces matrix metalloproteinase-2 and-9 (MMP-2 and MMP-9) in bovine dermal fibroblasts
A Akkoc, MM Kahraman, A Vatansever, E Gunaydın, E Akdesir
Pak Vet J 36, 189-193, 2016
72016
Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin çok ölçütlü karar verme teknikleri ile önceliklendirilmesi ve bütünleşik bir model önerisi, 18
MF Kahraman, M Dağdeviren, M Kurt
Ulusal Ergonomi Kongresi, Gaziantep-Türkiye, 16-18, 2012
72012
Ortaokul öğrencilerinin aile ilişkileri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
M Abdullah, M KAHRAMAN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 1070-1081, 2018
62018
Hakkâri’nin Turizme Yönelik Potansiyelleri Hakkında Bir Değerlendirme
G ŞAHİN, M KAHRAMAN
Coğrafya Dergisi, 1-21, 2017
62017
Effects of choline treatment in concentrations of serum matrix metalloproteinases (MMPs), MMP tissue inhibitors (TIMPs) and immunoglobulins in an experimental model of canine …
M Kocaturk, O Eralp-Inan, A Tvarijonaviciute, M Cansev, MO Ozyigit, ...
Veterinary immunology and immunopathology 180, 9-14, 2016
52016
Yoğun bakım servisimizdeki intoksikasyon vakalarının incelenmesi
R Dağlı, N Kocaoğlu, H Bayır, M Hakkı, ZA Erbesler, M Kahraman, ...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 3 (1), 17-20, 2016
42016
Lg wave attenuation in the Isparta angle and Anatolian plateau (Turkey)
S Sahin, X Bao, N Turkelli, E Sandvol, U Teoman, M Kahraman
Pure and Applied Geophysics 170 (3), 337-351, 2013
42013
Kalp yetersizliğinin nadir bir sebebi: hipokalsemik kardiyomiyopati
M Kahraman, M Moğulkoç, H Dinçer, C Özer
Türk Kardiyol Dern Arş 26, 310-2, 1998
41998
ortaöğretim öğrencilerinde kariyer karar verme öz-yeterliğinin yordayıcıları olarak benlik saygısı ve algılanan sosyal destek
M Abdullah, AE DUMAN, M KAHRAMAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 594-619, 2019
32019
Effects of hypoxia and hyperosmosis on the expression of matrix metalloproteinases in broiler lung fibroblasts
A Akkoc, MM Kahraman, M Cansev, MO Ozyigit
Avian Biology Research 4 (1), 6-16, 2011
32011
Chlamydia and atherosclerotic coronary arterial disease in Turkey.
M Ozsan, C Güngor, M Kahraman, A Ozkul, L Cinel, T Tezcaner, ...
Acta cardiologica 55 (5), 295-300, 2000
32000
Suspected hairy vetch (Vicia villosa) poisoning with a concomitant babesiosis in dairy cows in Turkey
HH Oruc, S Senturk, M Kahraman, VY Cirak, E Akdesir
Pak Vet J 32, 471-473, 2012
22012
Matrix metalloproteinase expression in primary lung fibroblasts of layer type chickens
A Akkoc, MM Kahraman
Biotechnic & Histochemistry 87 (3), 201-207, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20