Takip et
Ömer Faruk Biçen (orcid.org/0000-0003-1021-5198)
Ömer Faruk Biçen (orcid.org/0000-0003-1021-5198)
İktisat Bölümü, Balıkesir Üniversitesi
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel regresyon yöntemiyle incelenmesi
B Tunçsiper, ÖF Biçen
892014
Olivera-Tanzi ve Patinkin etkilerinin Türkiye’de geçerliliğinin incelenmesi
ÖF Biçen, MŞ Görüş, K Türköz
Maliye Dergisi 168, 170-185, 2015
232015
Türkiye’de sigortacılık sektörünün etkinlik analizi
H Çetintaş, FÖ Biçen
222012
Feldstein-Horioka Hipotezinin görünürde ilişkisiz regresyon yöntemiyle analizi: Gelişen Ekonomiler (E7) üzerine bir inceleme
B TUNÇSİPER
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (32), 16-25, 2016
212016
Finansal oranların firma değeri üzerindeki etkileri: Borsa İstanbul bilişim sektörüne yönelik bir panel veri analizi
ÖF Biçen, H Sezgin
182017
Üniversite son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygısına ilişkin tutumları üzerine bir uygulama
B Tunçsiper, İM Bicil, ÖF Biçen
Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK) 3, 2012
152012
Avrupa Borç Krizinin Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkileri
B Tunçsiper, ÖF Biçen
International Conference On Eurasian Economies 2013 Session B 6, 486-495, 2013
142013
Politik istikrar ekonomik büyümeyi sağlamada yeterli bir faktör müdür? BRICST ülkeleri üzerine bir inceleme
ÖF Biçen
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (43), 119-139, 2020
92020
YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE TEKNOLOJİK ÜRÜN İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ: EKONOMİK BÜYÜME, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE AR-GE HARCAMALARININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
ÖF Biçen
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 15 (1), 299-308, 2020
92020
Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
B Tunçsiper, ÖF Biçen
International Conference on Eurasian Economies, SESSION E 7, 884-890, 2015
92015
Balkan Ülkelerine ve Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Girişlerinde Ekonomik Özgürlüklerin Belirleyiciliği The Determination of Economic Freedom in Foreign Direct …
B Tunçsiper
ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 410, 2014
82014
Ar-ge ve yüksek teknolojili ürün ihracati ilişkisi: düşük ve orta gelir düzeyinde yer alan ülkelere yönelik bir inceleme
ÖF BİÇEN
Verimlilik Dergisi, 181-200, 2019
72019
İşçi Dövizleri, Kurumsal Yapi Ve Büyüme
ÖF Biçen
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (04), 239-264, 2017
72017
The relationship between nominal interest rate and inflation rate: An analysis on the validity of the gibson paradox
ÖF BİÇEN
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 193-201, 2019
62019
The effects of European debt crisis on Turkey's exports
B Tuncsiper, OF Bicen
Proceedings of international conference on Eurasian economies, 486-495, 2013
52013
Küreselleşme süresinde yükselen piyasa ekonomilerine yönelik kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve iktisadi büyüme ilişkisinin analizi
ÖF Biçen
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
42017
The Investigation of the Relationship Between Economic Freedom and Economic Growth with Panel Regression Method
B Tuncsiper, OF Bicen
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2014
32014
Savunma Harcamaları Temelinde Barro Modelinin Geçerliliği
OF Biçen, MN Çoban
Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon 34, 32-40, 2018
22018
KISA VADELİ YABANCI SERMAYE AKIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ÖF Biçen
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (38), 97-122, 2017
22017
Turkey's Recent Inflation Experience: Main Causes of Inflation According to Demand-pull and Cost-push Inflationary Effects and An Evaluation in Terms of Economy Policy
ÖF BİÇEN
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2), 59-83, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20