Follow
Gizem Hayrullahoğlu
Gizem Hayrullahoğlu
Unknown affiliation
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Konut Piyasalarında Hedonik Değerleme Modeli Tahmini: Ankara İli Çankaya İlçesi Çukurambar Bölgesi Örneği
G Hayrullahoğlu, Y Aliefendioğlu, H Tanrıvermiş, AC Hayrullahoğlu
Proceedings of 2nd International Conference on Scientific Cooperation for …, 2017
122017
Estimation of the hedonic valuation model in housing markets: The case of Cukurambar region in Cankaya District of Ankara Province
G Hayrullahoğlu, Y Aliefendioğlu, H Tanrıvermiş, AC Hayrullahoğlu
Ecoforum Journal 7 (1), 2018
102018
Deprem Sonrası Kentte Oluşacak Sorunlara Dirençli Kent Yaklaşımı ile Çözüm Aranması: Marmara Depremi Örneği
G Hayrullahoğlu, Y Aliefendioğlu, H Tanrıvermiş
Kentsel Politikalar, 290-304, 2018
52018
Understanding mobility dynamics using urban functions during the COVID-19 pandemic: comparison of pre-and post-new normal eras
G Hayrullahoğlu, Ç Varol
Asia-Pacific Journal of Regional Science, 1087-1109, 2022
42022
Kentsel Yayılma Alanları ve Bu Alanlarda Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Alacaatlı - Yaşamkent Mahalleleri Örneği
G Hayrullahoğlu
Ankara University (https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/68863), 2018
42018
Kentsel Yayılma Alanları ve Bu Alanlardaki Konut Talebi Üzerine Nitel Bir Araştırma
G Hayrullahoğlu, Y Aliefendioğlu Tanrıvermiş, H Tanrıvermiş
İDEALKENT 12 (34), 1412-1438, 2021
32021
Transformation of Land to Land Lot, Value Gain, Land Speculation, and Opportunities for Sharing Value Increment: An Evaluation of The Turkey Example
G Var, Y Aliefendioğlu, S Canaz, H Tanrıvermiş
18th Annual World Bank Conference on Land and Poverty, 2017
32017
Housing demand of urban fringe residents and underlying causes: example of Ankara, Türkiye
G Hayrullahoğlu, Y Aliefendioğlu Tanrıvermiş
Open House International 48 (2), 381-401, 2023
12023
Urban Life and Urban Space in the Interaction of Universe and Metaverse
G Hayrullahoğlu, Ç Varol
Planning and Design from Different Perspectives, 243-262, 2022
12022
Karmaşık Uyumlanabilir Kentsel Sistemlere Doğru: Bir Literatür Analizi
G Hayrullahoğlu, Ç Varol
5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and …, 2022
12022
Doğal Afetler Sonrası Nüfusun Bölgesel Yer Değiştirmesi: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Örneği
Ç Varol, G Hayrullahoğlu, NA Sat, E Söylemez
22. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, 112, 2023
2023
E-Ticaretin Yükselişi: Kentsel Alana Etkiler ve Uyumlanabilir Mekânsal Planlama için Politika Önerileri
G Hayrullahoğlu, Ç Varol
Bölgesel Kalkınma Dergisi 1 (3), 271-290, 2023
2023
Afet Anındaki Kentsel Hareketliliğin Analizine İlişkin Yeni Yaklaşımlar
Ç Varol, NA Sat, E Varol Muratçay, E Söylemez, N Tunar Özcan, ...
3rd INTERNATIONAL DISASTER MANAGEMENT CONGRESS, 83-100, 2022
2022
Change in urban mobility during the pandemic period: The impacts on e-commerce
G Hayrullahoğlu, Ç Varol
RSPP Workshop on Pandemics, Location and Mobility, 2021
2021
Understanding the Change in Urban Mobility Dynamics: How Did COVID-19 Affect the Human Mobility Trend?(Değişen Kentsel Mobilite Dinamikleri: COVID-19 Mobilite Eğilimlerini …
G Hayrullahoğlu, Ç Varol Özden
4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and …, 2021
2021
Sıfır Atık Projesi’nin Enerji Tasarrufu Kampanyası Olarak Değerlendirilmesi: Ankara - Çankaya Örneği
G Hayrullahoğlu
Enerji Etkin Kent Planlaması, 141-175, 2020
2020
Sustainable Cultural and Natural Heritage-Oriented Spatial Strategic Planning Process in a Development and Governance Model Proposal: Example of Core Cappadocia Site
Ö Köşker, AB Gültekin, G Hayrullahoğlu, E Yeter
4th International Sustainable Buildings Symposium (ISBS2019), 349-367, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17