Takip et
Yakın EKİN
Yakın EKİN
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Religious tourism and pilgrimage management: An international perspective
R Raj, KA Griffin
Cabi, 2015
4932015
Destination image: A comparative study on pre and post trip image variations
Y Yilmaz, Y Yilmaz, ET İçigen, Y Ekin, BD Utku
Journal of Hospitality Marketing & Management 18 (5), 461-479, 2009
1592009
Etkinlik turizmi kapsamında festivaller ve Antalya Altın Portakal Film Festivalinin yerel halk üzerindeki sosyal etkileri konulu bir araştırma
Y Ekin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
912011
Case study 5: The importance and the role of faith (religious) tourism as alternative tourism resources in Turkey.
A Aktas, Y Ekin
272007
Relationships between student personality traits, mobbing, and depression within the context of sustainable tourism education: The case of a faculty of tourism
Z Akinci, G Yurcu, Y Ekin
Sustainability 10 (10), 3418, 2018
242018
Reflections of Hajj and Umrah pilgrimage on religious stores in Mugla-Turkey
O Akbulut, Y Ekin
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 6 (3), 4, 2018
222018
Turizm paydaşlarının turizm deneyiminden tatmin düzeyleri ve turizme yönelik genel tutumları üzerine betimleyici bir araştırma: Antalya örneği
Y Ekin, VE Ören
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1), 133-148, 2012
202012
Percepciones y actitudes de la población local hacia el turismo cinematográfico en el contexto del apego al lugar: Un estudio en la Provincia de Mugla, Turquía
O Akbulut, Y Ekin
Estudios y perspectivas en turismo 27 (2), 276-294, 2018
112018
Turizm paydaşları perspektifinden turizm gelişimi ve destinasyon rekabetçiliği: Antalya örneği
Y Ekin
Akdeniz Üniversitesi, 2004
112004
Tourism Destination Competitiveness–The case of Dalyan-Turkey
Y Ekin, O Akbulut
International Journal of Business, Humanity and Technology 3 (5), 60-65, 2015
92015
Perceptions of tourism-related non-governmental organization (NGO) managers in Antalya
O Akbulut, Y Ekin
Worldwide Hospitality and Tourism Themes 11 (5), 594-610, 2019
82019
Perceptions And Attitudes Of Local People Toward Film Tourism Within The Context Of Place Attachment
O Akbulut, Y Ekin
Estudios y Perspectivas en Turismo 27, 276-293, 2018
82018
Precautions Taken Against the COVID-19 by Presidency of Religious Affairs in terms of Hajj and Umrah pilgrimage: The case of Turkey
O Akbulut, Y Ekin
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 8 (7), 163-169, 2020
72020
How visible are sacred sites online?: Availability of European sacred site websites
O Akbulut, Y Ekin
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 5 (1), 10, 2017
62017
Agriturizm (tarım turizmi) kavramı ve uygulamada kullanılan ilgili yasal yapılanmalar
Y Ekin
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (3), 1673-1682, 2018
52018
KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ OLARAK SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: TÜRKİYE’DE YER ALAN SAVAŞ ANITLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ
O Akbulut, Y Ekin
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 395-420, 2018
52018
Destinasyonların Toparlanma Stratejilerine Örnek: Horwath Hotel Travel Leisure [HTL] Covid-19 Toparlanma Yol Haritası
O Akbulut, Y Ekin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-368, 2021
42021
Toplumsal hafıza, kültürel miras ve savaş alanları turizmi üzerine kavramsal bir çalışma
O Akbulut, Y Ekin
İnternational Journal of Contemporary Tourism Research 5 (Özel Sayı), 150-159, 2021
32021
Battlefield tourism: the potential of Badr, Uhud and the Trench (Khandaq) battles for Islamic tourism.
O Akbulut, Y Ekİn
Islamic tourism: Management of travel destinations, 168-180, 2019
32019
’The Importance and Role of Faith Tourism as Alternative Tourism Resources in Turkey
A Aktaş, Y Ekin
Dü. Razaq Raj ve Nigel D. Morpeth. Religious Tourism and Pilgrimage …, 2007
32007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20