Takip et
Ömer ŞİMŞEK
Ömer ŞİMŞEK
Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr., Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ö Şimşek, S Demir, B Bağçeci, İ Kinay
Ege Eğitim Dergisi 14 (1), 1-23, 2013
71*2013
Education technology standards self-efficacy (ETSSE) scale: A validity and reliability study
O Simsek, T Yazar
Eurasian Journal of Educational Research 16 (63), 2016
672016
Developing ICT skills of visually impaired learners
Ö Şimşek, E Altun, A Ateş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4655-4661, 2010
612010
Diagnosis of learning styles based on active/reflective dimension of Felder and Silverman’s learning style model in a learning management system
Ö Şimşek, N Atman, MM İnceoğlu, YD Arikan
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2010: International …, 2010
472010
Matematik Öğretiminin Biçimlendirici Değerlendirme Sürecinde Kahoot! ve Plickers Uygulamalarının İncelenmesi
Y ZENGİN, M BARS, Ö ŞİMŞEK
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 602-626, 2017
442017
Oyunlaştırılmış çevrimiçi sınıf yanıtlama sisteminin akademik başarıya etkisi ve sisteme yönelik görüşler
Yİ Bolat, Ö Şimşek, Ü Ülker
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 1741-1761, 2017
382017
Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterliklerinin uluslararası eğitim teknolojisi standartları (ISTE-T 2008) bağlamında incelenmesi
Ö Şimşek
Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
312016
Investigation of the Self-Efficacy of the Teachers in Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Use of Information and Communication Technologies.
Ö Simsek, F Sarsar
World Journal of Education 9 (1), 196-208, 2019
302019
Examining the Self-Efficacy of Prospective Teachers in Technology Integration According to their Subject Areas: The Case of Turkey
Ö Şimşek, T Yazar
Contemporary Educational Technology 10 (3), 289-308, 2019
272019
Investigation of teachers’ educational technology standards self‐efficacy
Ö Şimşek, T Yazar
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 7 (1), 23-54, 2017
222017
Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
Ö Şimşek, M Bars, Y Zengin
ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ 7 (13), 189-207, 2017
212017
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin (ÖTMTDYTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Çetin, B Bağçeci, İ Kinay, Ö Şimşek
International Journal of Social Science 6 (2), 697-713, 2013
21*2013
Web destekli matematik öğretiminde kullanılan video derslerin öğrenenlerin türev başarılarına etkisi ve öğrenenlerin video derslere ilişkin görüşleri
Ö Şimşek
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
202010
Yaratıcı drama dersinin sınıf öğretmeni adaylarının sosyal becerilerine etkisi
M Şimşek, N Aslan, E Erem, Ö Şimşek
182012
How can we make use of learner interaction in online learning environments?
O Dönmez, Ö Simsek, YD Arikan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 783-787, 2010
182010
Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji entegrasyon öz-yeterliklerinin incelenmesi: Türkiye Örneği
Ö Şimşek, T Yazar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (66), 745-766, 2018
16*2018
The role of teacher in web enhanced learning activities in primary school information technologies lesson: A case study
E Bodur, F Özkan, E Altun, Ö Şimşek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1043-1051, 2009
152009
Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgisinin web destekli öğretim bağlamında incelenmesi
T YAZAR, Ö ŞİMŞEK
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 2015
102015
Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliklerinin incelenmesi
Ö Şimşek, T Yazar
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 7 (1), 23-54, 2017
82017
Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ÖTMT) dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
İ KİNAY, Ö ŞİMŞEK, B BAĞÇECİ, B ÇETİN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2015), 119-135, 2015
8*2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20