Follow
Sertaç Çankaya
Sertaç Çankaya
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Drinking utility water preferences of the people who live in the centre of Trabzon province and the reasons for these preferences
A Ufacik, M Topbas, SS Nas, CC Kolayli, E Ortahisar, T Sagdic, ...
Journal of Environmental Protection and Ecology 17 (2), 453-9, 2016
82016
Water management in the hospitals in Trabzon province
M Topbas, NE Beyhun, G Can, SY Ucuncu, CC Kolayli, S Karakullukcu, ...
J Environ Prot Ecol 17 (2), 772-80, 2016
72016
Trabzon ilinde halk çeşmelerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi
S Çankaya, M Topbaş, A Yavuzyılmaz, ŞY Üçüncü, S Karakullukçu, ...
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 74 (EK-1), 21-28, 2017
62017
Are the last grade medical students aware of the danger of synthetic cannabinoids?
NE Beyhun, G Can, M Topbas, S Cankaya, HC Ketenci
Journal of forensic and legal medicine 38, 1-5, 2016
62016
Kanonik Korelasyon Analizi ve Hayvancılıkta Kullanımı. Çukurova Üniversitesi
S Çankaya
Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana, 2005
62005
Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region
PK Çankaya, A Tiryaki, FC Arslan, S Cankaya
Am J Psychiatry 19, 346-354, 2018
42018
The Relationship of Interleukin-18 and Interleukin-6 Levels with Cognitive Functions in Bipolar Disorder
F Civil Arslan, A Tıryakı, E Özkorumak Karagüzel, G Aral, O Sarıoğlu, ...
Turk Psikiyatri Dergisi 28 (2), 2017
42017
The evaluation of the effects of daytime sleepiness, anxiety and depression on the quality of life in 112 emergency medical staff
S Cankaya, M Topbas, NE Beyhun, G Can, PK Cankaya
European Psychiatry 33 (S1), S174-S174, 2016
42016
Ankara ili kuduz aşı merkezlerinde hizmet sunan sağlık çalışanlarının kuduz hastalığıyla ilgili bilgi düzeyleri
AÇ Şimşek, A Yücel, S Çankaya
Ankara Medical Journal 19 (2), 244-250, 2019
32019
The effect of medical education on social life: Karadeniz technical university medical faculty 4th grade students Tıp eğitiminin sosyal yaşama etkisi: Karadeniz teknik …
C Kolayli, E Avci, S Çankaya, V Karabacak, G ÇAN
Duzce Medical Journal 19 (1), 2017
22017
The physical, chemical and microbiological analysis of public fountains in Trabzon.
S Çankaya, M Topbaș, A Yavuzyılmaz, Ș Yeșİlbaș-Üçüncü, ...
22017
Domestic water tank usage of people in a rural area: A study in Trabzon
CC Kolaylı, M Topbaş, Ş Yeşilbaş Üçüncü, G Çan, NE Beyhun, ...
Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 77 (2), 195-206, 2020
12020
Evaluation of Tularemia cases in Ankara province, Turkey
S Çankaya, AÇ Şimşek
Veterinary Journal of Ankara University 66 (2), 211-216, 2019
1*2019
Trabzon ilinde toplumun ve hekimlerin sevk sistemi hakkında görüşlerinin değerlendirilmesi çalışması
S Çankaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Uzmanlık tezi, Trabzon, 2018
12018
Water consumption and usage in cafes/restaurants in Ortahisar district of Trabzon province
İ Dilaver, Y Demirtaş, M Topbaş, S Çankaya, S Karakullukçu, G Acar, ...
Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 74 (Supp: Su Kongresi …, 2017
12017
Tıp Eğitiminin Sosyal Yaşama Etkisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencileri
CC Kolaylı, E Avcı, S Çankaya, V Karabacak, G Çan
Duzce Medical Journal 19 (1), 1-4, 2017
12017
Evaluatıon of adverse events following immunization reported during national immunization programs (Between 2017-2019 in Ankara Province)
AÇ Simsek, E Arabulan, N Tavukçu, S Çankaya, B Gulhan, ...
Human Vaccines & Immunotherapeutics 17 (7), 2145-2148, 2021
2021
Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volüm Eşiklerinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri
E ÇANKAYA, S ÇANKAYA, AO KÜÇÜK, H ULUSOY
Türk Yoğun Bakım Dergisi 19 (4), 158-166, 2021
2021
Effects of Different Gastric Residual Volume Thresholds on Morbidity and Mortality in Patients Receiving Intensive Care
E Cankaya, S Cankaya, A KÜÇÜK, H Ulusoy
TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI 19 (4), 2021
2021
Effects of Different Gastric Residual Volume Thresholds on Morbidity and Mortality in Patients Receiving Intensive Care
Ç Esra, Ç Sertaç, HU Ahmet Oğuzhan Küçük
J Turk Soc Intens Care, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20