Prof.Dr. Aslan Gülcü
Prof.Dr. Aslan Gülcü
Ataturk University, K.K. Educational Faculty, Computer Instructioanal Tech Edu
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ZOSMAT: Web-based intelligent tutoring system for teaching–learning process
A Keleş, R Ocak, A Keleş, A Gülcü
Expert Systems with Applications 36 (2), 1229-1239, 2009
1182009
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin veri zarflama analizi yöntemiyle göreceli etkinlik analizi
A Gülcü, A Coşkun, C Yeşilyurt, S Coşkun, T Esener
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 87-104, 2004
772004
Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri
İ Göksu, A Gülcü
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 153-171, 2016
522016
Sosyal medya kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi
A Bedir, A Gülcü
Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016
472016
İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.
A GÜLCÜ, M SOLAK, S AYDIN, Ö KOÇAK
Electronic Turkish Studies 8 (6), 2013
452013
Sağlık sektöründe veri zarflama analizi yöntemi ile göreceli verimlilik analizi
A Gülcü, H Tutar, C Yeşilyurt
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004
392004
Gelir eşitsizliği ölçümünde kullanilan yöntemler
F Doğanoğlu, A Gülcü
392001
FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI
Ö KOÇAK, A GÜLCÜ
Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (3), 1221-1234, 2013
382013
The Evaluation of the Cognitive Learning Process of the Renewed Bloom Taxonomy Using a Web Based Expert System.
I Goksu, A Gülcü
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 15 (4), 135-151, 2016
252016
Cumhuriyet üniversitesi fakültelerinin performans değerlendirmesi
A Kutlar, A Gülcü, Y Karagöz
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 137-154, 2004
222004
Some new sequence spaces defined by orlicz funcitons
F Nuray, A Gulcu
Indian J. Pure appl. Math 26 (12), 1169-1176, 1995
211995
Cumhuriyet Üniversitesi araştırma hastanesi üzerinde veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile görece verimlilik analizi
A Gülcü
Verimlilik Dergisi 4, 113-138, 2001
202001
İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
A GÜLCÜ, S AYDIN, Ş AYDIN
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-92, 2013
132013
Teachers’ remarks on interactive whiteboard with LCD panel technology
Ö Koçak, A Gülcü
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 1 …, 2013
122013
Veri zarflama analizi yöntemiyle konaklama işletmelerinin etkinliklerinin ölçümü ve bir uygulama
MS Erciş, A Gülcü
Trakya Üniversitesi 17, 50-61, 2008
102008
Devlet hastanelerinin 1998-2001 yılları arası veri zarflama analizi yöntemiyle görece verimlilik analizi: Yönetim ve organizasyon ilkeleri açısından bir değerlendirme
A GÜLCÜ, Ş ÖZKAN, H TUTAR
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3-4), 397-421, 2004
102004
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İNGİLİZCE ÖĞRENME
G ÇEVİK, RM YILMAZ, Y GOKTAS, A GÜLCÜ
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 6 (2), 50-57, 2017
92017
Özel hastanelerin 1998-1999 yillarina ait veri zarflama analizi yöntemiyle görece verimlilik analizi
A GÜLCÜ
Verimlilik Dergisi, 2004
92004
Bilgisayarın Temelleri ve İnternet Rehberi
A Gülcü, MA Alan
Detay Yaıncılık, 2003
92003
Mathematica 5: bilgisayar destekli matematik
A Gülcü
Asil yayın dağıtım, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20