Follow
Prof.Dr. Aslan Gülcü
Prof.Dr. Aslan Gülcü
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ZOSMAT: Web-based intelligent tutoring system for teaching–learning process
A Keleş, R Ocak, A Keleş, A Gülcü
Expert Systems with Applications 36 (2), 1229-1239, 2009
1442009
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin veri zarflama analizi yöntemiyle göreceli etkinlik analizi
A Gülcü, A Coşkun, C Yeşilyurt, S Coşkun, T Esener
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 87-104, 2004
1372004
İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.
A GÜLCÜ, M SOLAK, S AYDIN, Ö KOÇAK
Electronic Turkish Studies 8 (6), 2013
832013
Sağlık sektöründe veri zarflama analizi yöntemi ile göreceli verimlilik analizi
A Gülcü, H Tutar, C Yeşilyurt
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004
802004
Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri
İ Göksu, A Gülcü
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 153-171, 2016
742016
Gelir eşitsizliği ölçümünde kullanilan yöntemler
F Doğanoğlu, A Gülcü
Cumhuriyet Üniversitesi, 2001
612001
FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI
Ö KOÇAK, A GÜLCÜ
Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (3), 1221-1234, 2013
532013
Cumhuriyet üniversitesi fakültelerinin performans değerlendirmesi
A Kutlar, A Gülcü, Y Karagöz
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 137-157, 2004
492004
The Evaluation of the Cognitive Learning Process of the Renewed Bloom Taxonomy Using a Web Based Expert System.
I Goksu, A Gülcü
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 15 (4), 135-151, 2016
372016
Okul Öncesi Dönemde Artirilmiş Gerçeklikle Ingilizce Öğrenme
G ÇEVİK, RM YILMAZ, Y GOKTAS, A GÜLCÜ
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 6 (2), 50-57, 2017
332017
İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
A GÜLCÜ, S AYDIN, Ş AYDIN
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-92, 2013
252013
Cumhuriyet Üniversitesi araştırma hastanesi üzerinde veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile görece verimlilik analizi
A Gülcü
Verimlilik Dergisi 4, 113-138, 2001
252001
Teachers' Remarks on Interactive Whiteboard with LCD Panel Technology.
Ö Koçak, A Gülcü
Online Submission 1 (4), 294-300, 2013
242013
Bilgisayarın Temelleri ve İnternet Rehberi
A Gülcü, MA Alan
Detay Yaıncılık, 2003
242003
Some new sequence spaces defined by orlicz funcitons
F Nuray, A Gulcu
Indian J. Pure appl. Math 26 (12), 1169-1176, 1995
211995
Devlet hastanelerinin 1998-2001 yılları arası veri zarflama analizi yöntemiyle görece verimlilik analizi: Yönetim ve organizasyon ilkeleri açısından bir değerlendirme
A GÜLCÜ, Ş ÖZKAN, H TUTAR
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3-4), 397-421, 2004
202004
Mathematica 5: bilgisayar destekli matematik
A GÜLCÜ
NOBEL, 2004
172004
Özel hastanelerin 1998-1999 yillarina ait veri zarflama analizi yöntemiyle görece verimlilik analizi
A GÜLCÜ
Verimlilik Dergisi, 2004
162004
Karlılık ve çeşitlendirmenin bankaların büyümesi üzerindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
M Di̇lmaç, A Gülcü, S Sumer
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 2018
152018
Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğretimi hakkındaki görüşleri
E TAŞLIBEYAZ, A Gülcü
Journal of Theoretical Educational Science, 410, 2013
152013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20