Follow
Aydin Ulucan
Title
Cited by
Cited by
Year
A GIS-based Multiple Criteria Decision Analysis approach for wind power plant site selection
KB Atici, AB Simsek, A Ulucan, MU Tosun
Utilities Policy 37, 86-96, 2015
1992015
İSO 500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları ile Değerlendirmeler
A Ulucan
Ankara üniversitesi SBF dergisi 57 (2), 185-202, 2002
187*2002
Yöneylem araştırması: İşletmecilik uygulamalı/bilgisayar destekli modelleme
A Ulucan
Siyasal kitabevi, 2004
1162004
ŞİRKET PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI GENEL VE SEKTÖREL BAZDA DEĞERLENDİRMELER
A Ulucan
Hacettepe üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi 18 (1 …, 2000
1052000
Green University and academic performance: An empirical study on UI GreenMetric and World University Rankings
KB Atici, G Yasayacak, Y Yildiz, A Ulucan
Journal of Cleaner Production 291, 125289, 2021
872021
Efficiency evaluations with context-dependent and measure-specific data envelopment approaches: An application in a World Bank supported project
A Ulucan, KB Atıcı
Omega 38 (1-2), 68-83, 2010
692010
Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları ve Türkiye Uygulamaları
KB ATICI, A Ulucan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1 …, 2009
632009
Measuring the efficiency of Turkish universities using measure-specific data envelopment analysis
A Ulucan
Sosyoekonomi 14 (14), 2011
442011
Yöneylem Araştırması, Siyasal Kitabevi
A Ulucan
Baskı, Ankara, 2004
412004
A hybrid approach for generating investor views in Black–Litterman model
M Kara, A Ulucan, KB Atici
Expert Systems with Applications 128, 256-270, 2019
392019
İMKB hisse senedi piyasasının teknik etkinliğinin AB aday ve üye ülkelerle karşılaştırmalı analizi
A Ulucan, AA Karacabey
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 (3), 101-111, 2002
322002
Enerji ve çevre konularinda parametrik olmayan etkinlik analizi ve Türkiye elektrik sanayii uygulamasi
A Ulucan, KB ATICI
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1 …, 2010
312010
A multiple criteria energy decision support system
KB Atici, A Ulucan
Technological and Economic Development of Economy 17 (2), 219-245, 2011
292011
Portföy Optimizasyonu: Kuadratik Programlama Tabanlı Modelleme
A Ulucan
Siyasal Kitabevi, 2004
292004
Credit risk estimation using payment history data: a comparative study of Turkish retail stores
MB Karan, A Ulucan, M Kaya
Central European Journal of Operations Research 21 (2), 479-494, 2013
282013
A multiple criteria sorting methodology with multiple classifi cation criteria and an application to country risk evaluation
A Ulucan, KB Atici
Technological and Economic Development of Economy 19 (1), 93-124, 2013
272013
Markowitz kuadratik programlama ile portföy seçim modelinin, sermaye piyasasında endeks ile aynı Risk-Getiri yapısına sahip portföyün elde edilmesinde kullanımı
A Ulucan
Hacettepe Üniversitesi, İİ BF Dergisi 20 (2), 141-153, 2002
212002
Multi Criteria Decision Analysis Approaches in Energy Project Evaluation Process and Turkey Applications
K ATICI, A ULUCAN
172009
The political instability, investment profile and the macroeconomic performance of the Middle East & North Africa (MENA) region
MU Tosun, MC Guran, A Ulucan
Problems and Perspectives in Management, 31-38, 2008
162008
Petrol Ürünlerinin Deniz Yoluyla TaĢınmasında Maliyet Minimizasyonu: Petrol Ofisi Ġçin KarıĢık Tamsayı Programlama Uygulaması
A Ulucan, A Tarım
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15, 190, 1997
16*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20