DENİZ ŞİŞMAN
DENİZ ŞİŞMAN
Gelişim Üniversitesi
Verified email at gelisim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal kiralama (leasing) ve ekonomi için önemi: Riskler, avantajlar
D ŞİŞMAN, M Şişman
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (1), 144-154, 2017
52017
Küreselleşme, kriz ve savunma sanayi
D Şişman
52017
Para-Banka ve Finans
M ŞİŞMAN, D ŞİŞMAN
içinde Küresel Kriz ve Türkiye’de Para ve Finans Piyasaları, Orion, 2016
32016
ULUSÖTESİ ŞİRKETLER VE KÜRESEL KRİZ.
D Şişman
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 37 (2), 2015
32015
Küresel kuruluşlar, düzenlemeler ve gelişmekte olan ülkelerin konumu
D Şişman
Marmara Üniversitesi, 2012
32012
KÜRESEL ISINMADA ULUSÖTESİ ŞİRKETLERİN ROLÜ
D Şişman
FİNANS ve EKONOMİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-I, 109-128, 2020
2020
ÇİN’İN KÜRESELLEŞME İÇİNDE ROLÜ: YENİ BİR HEGEMON MU?
D Şişman
Journal of Life Economics 7 (1), 103-122, 2020
2020
Küreselleşme ve Küresel Kuruluşlar
D Şişman
Orion Yayınevi, 2019
2019
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER (BREZİLYA, HİNDİSTAN VE ÇİN ÖRNEKLERİYLE) VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ
D Şişman, M Şişman
Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II 1, 441-456, 2019
2019
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ VE KÜRESEL EKONOMİDEKİ YERİ
D Şişman
Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II 1, 457-470, 2019
2019
AB GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ BÜYÜME (BİT, ICT): ÖNEMSİZ OLMANIN ÖNEMİ
D Şişman, M Şişman14
PROCEEDINGS OF ICOPEC2018, 81, 2018
2018
The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Empirical Study in Vietnam/KURUMSAL YÖNETİŞİMİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VİETNAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN …
E SİPAHİ, E ARTANTAŞ, D ŞİŞMAN
R&S-Research Studies Anatolia Journal 1 (1), 35, 2018
2018
GLOBAL FINANCE AND “STRONGLY CONNECTED COMPENENT”
M ŞİŞMAN, D ŞİŞMAN
Journal of Life Economics 5 (2), 37, 2018
2018
An Analysis on Information Technologies (ICT) in EU Transition Economies: Application of Marshall’s Third Law
D Şişman, M Şişman
GLOBAL ECONOMY ECONOMIC CRISES & RECESSIONS, 99, 2018
2018
KURUMSAL YÖNETİŞİMİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VİETNAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYSEL ÇALIŞMA
E SİPAHİ, E ARTANTAŞ, D ŞİŞMAN
R&S-Research Studies Anatolia Journal 1 (1), 35-49, 2017
2017
KÜRESEL FINANS VE “YÜKSEK ETKILEŞIMLI” ŞIRKETLER
M Şişman, D Şişman
CONFERENCE FULL-PAPER PROCEEDINGS BOOK, 79, 2016
2016
THE POSITION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN GLOBAL CRISIS
D Şişman
Journal of Life Economics, 1-24, 2016
2016
Küresel Kriz ve Türkiye'de Para ve Finans Piyasaları
D Şişman, M Şişman
Para-Banka ve Finans, 491-511, 2016
2016
ULUSÖTESİ ŞİRKETLERİN KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDEKİ KONUMLARI
D Şişman
Journal of Life Economics 3 (Special), 1-24, 2016
2016
Oyun Teorisi
D Şişman
Mikro ekonomi(Çeviri), 482-516, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20