Follow
Gülgün Özkan
Gülgün Özkan
Verified email at selcuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Endüstriyel bölge komşuluğunda kıyısal kırsal alandaki hava kalitesi: Muallimköyde partikül maddede ve topraktaki ağır metal kirliliği
G Özkan
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
302009
An investigation on the price estimation of residable real-estates by using artificial neural network and regression methods
G Özkan, Ş Yalpır, O Uygunol
XIIth Applied Stochastic Models and Data Analysis International conference …, 2007
292007
Taşınmaza ekonomik bakış ve değerlendirmesi
G Özkan, Ş Yalpır
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10, 28.03-01.04, 2005
212005
Alan düzenleme ana uygulama esaslarının belirlenmesinde değer eşitliğini esas alan modellerin uygulaması üzerine bir Araştırma
F YILDIZ, G ÖZKAN, Ş YALPIR, H YILDIRIM, A GÖKMEN, M ÖZTAŞ
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 5-14, 2008
152008
Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarında kurumsal politikalar ve bir öneri. 3
A Erdi, SS Durduran, G Özkan
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9, 2004
152004
Kentsel Alanlarda Taşınmaz Değerlerinin Belirlenmesi ve Konya Örneği, 30
Ş Yalpır, G Özkan
Yıl Sempozyumu, Konya, 16-18, 2002
152002
TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
C Ulvi, G Özkan
Geomatik, 2019
142019
Knowledge-based FIS and ANFIS models development and comparison for residential real estate valuation
S Yalpir, G Ozkan
International journal of strategic property management 22 (2), 110-118, 2018
142018
CBS’nin sağlık alanında kullanımı ve örnekleri
G Özkan, HC Güngör
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri …, 2007
142007
Türkiye Kadastrosunun'Kadastro 2014'Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliğinin Araştırılması
ÇAY Tayfun, E Ali, G ÖZKAN, İ Saban, S savaş DURDURAN, Ş YALPIR, ...
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 40-46, 2007
92007
Türkiye’de arazi düzenleme çalışmalarında hedefler ve uygulamalar (Sunulmuş bildiri 294)
A Erdi, T Çay, G Özkan
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30, 16-18, 2002
92002
Fuzzy logic methodology and multiple regressions for residential real-estates valuation in urban areas
S Yalpir, G Ozkan
Scientific Research and Essays 6 (12), 2431-2436, 2011
82011
An investigation on the price estimation of residable real-estates by using ANN and regression methods
G Ozkan, S Yalpir, O Uygunol
12th Applied Stochastic Models and Data Analysis International conference …, 2007
82007
Kentsel Mekanlarda Taşınmaz Değerlendirme Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
SS Durduran, G Özkan, A Erdi
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30, 16-18, 2002
82002
Taşınmaz Değerleme Amaçlı Bir Modelleme Örneği ve CBS İle Entegrasyonu. 3
G Özkan, Ş Yalpır, A Erdi, O Bekdik
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Kitabı, 1-11, 2004
72004
Kentsel alanlarda taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve Konya örneği
Ş Arıcı, G Özkan, A Erdi
Selçuk Üniversitesi Jeo. ve Foto. Müh. Öğretiminde 30. Sempozyumu, 127-139, 2002
72002
Türkiye Kadastrosunda Sistem Sorunları ve Bilgi Sistemi ile Olası Entegrasyon Problemleri
A Erdi, G Özkan, T Çay
Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 11-12, 1999
71999
The usage of artificial intelligence in determining the residential real-estate prices in urban areas and the comparison of valuation methods
Ş Yalpır, G Özkan
FIG Working Week, Stockholm 14, 19, 2008
62008
The investigation of usability of artificial neural networks in the determination of residential real-estate prices
S Yalpir, G Özkan, G Tezel
The Association for Modeling and Simulation in Enterprises AMSE, Turkey, 2006
62006
Taşınmaza Ekonomik Bakış ve Değerlendirilmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10
G Özkan, Ş Yalpır
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20