Follow
İbrahim Kocabaş
İbrahim Kocabaş
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Verified email at fsm.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Özel ve devlet okullarinda öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri
T Karaköse, İ Kocabaş
Eğitimde Kuram ve Uygulama 2 (1), 3-14, 2006
3522006
İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması
S Keser, İ Kocabaş
2312013
Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları
İ Kocabaş, R Erdem
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 203-210, 2003
2012003
Project management maturity model (PMMM) in educational organizations
C Demir, İ Kocabaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1641-1645, 2010
1972010
Okul Müdürlerinin Tutum Ve Davranışlarının, Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi (Özel Ve Devlet Okulu Örneği)
İ Karaköse, T: Kocabaş
170*2005
The Effects of Sources of Motivation on Teachers Motivation Levels
ibrahim Kocabas
Education, 2009
1402009
Eğitim örgütlerindeki iç ve dış paydaşların kurumsal itibara ilişkin algılamaları
T Karaköse, İ Kocabaş
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
1072006
Yönetimde Doğu Paradigması
ramazan Erdem, İ Kocabaş
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, 175-189, 2004
95*2004
The Importance of Mentoring for School Principals A Conceptual Analysis
R YİRCİ, İ KOCABAŞ
Education Leadership Review, 2010
832010
Ethics in school administration
I Kocabas, T Karaköse
African Journal of Business Management 3 (4), 126-130, 2009
692009
The development and evolution of digital leadership: A bibliometric mapping approach-based study
T Karakose, I Kocabas, R Yirci, S Papadakis, TY Ozdemir, M Demirkol
Sustainability 14 (23), 16171, 2022
522022
Okul yöneticilerinin iş dışı internet kullanım (siber aylaklık) davranışlarının incelenmesi
A Akca, İ Kocabaş
512013
Teachers' perceptions regarding school principals' coaching skills
R Yirci, TY Özdemir, SE Kartal, İ Kocabaş
School Leadership & Management 34 (5), 454-469, 2014
502014
Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ ili örneği)
SE Kartal, İ Kocabaş
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
502010
Öğretmen ve yönetici yetiştirmede mentorluk
İ Kocabaş, R Yirci
Anı Yayıncılık, 2011
462011
Eğitimde demokratik liderlik ve iletişim
S Yörük, İ Kocabaş
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 225-234, 2001
442001
A Qualitative Study of the Novice Principals’ Problems in the School Management Process and Solutions
T Karakose, R Yirci, I Kocabas
Pakistan Journal of Statistics 30 (6), 1365-1378, 2014
422014
An Investigation of Ethical Culture in Educational Organizations
T KARAKÖSE, İ KOCABAŞ
African Journal of Business Management, 2009
422009
Mentorluğun eğitimde kullanılması ve okul yöneticisi yetiştirmede yeni bir model önerisi
R Yirci, İ Kocabaş
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
402009
The effect of teachers’ expectations on job satisfaction and motivation in private and public schools
T Karaköse, İ Kocabaş
Journal of Theory and Practice in Education 2 (1), 3-14, 2006
382006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20