Gökhan Çakmak
Gökhan Çakmak
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fitness Merkezleri Müşterilerinin Hizmet Kalitesi ile İlgili Beklenti ve Algı Düzeylerinin İncelenmesi
S Çiftçi, G Çakmak
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3 (1), 23-31, 2018
62018
"Ne Bilir Kadın Oyun Oynamayı”: Kadın Oyuncuların E-Spor Deneyimleri
AF Alp, G Çakmak, M Sarper Kahveci
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 12 (3), 322-329, 2020
12020
Dünyada ve Türkiye’de E-Spor Ekonomisi
G Çakmak
Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-3 1, 59-79, 2020
2020
Boş Zaman ve Rekreasyon Pazarlaması Üzerine
G Çakmak
Spor ve Rekreasyon Araştırmalar Kitabı 3, 106-118, 2020
2020
Türkiye Futbol Süper Ligi Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme
G Çakmak
Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar 2, 89-108, 2020
2020
Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri–Adapazarı İlçesi Örneği
G ÇAKMAK, FO TAPŞIN
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (3), 263-275, 2020
2020
Süper Lig’deki Seyirci Azalmasının Nedenleri İle Futbol Taraftarlarının E-Bilet Uygulamasına Bakış Açılarının Araştırılması
G Çakmak
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
Leisure Loyalty: The Role of Involvement and Constraints.
E Eskiler, F Yilmaz, G Çakmak
Higher Education Studies 8 (4), 168-176, 2018
2018
Labour Process of Football Referees In Professional leagues: The Example of Sakarya Province
C Iyem, DC Temkiner, G Cakmak, HI Genc
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9