Follow
Hayrettin Karaca
Title
Cited by
Cited by
Year
Near-fault and far-fault ground motion effects on cable-supported bridges
K Soyluk, H Karaca
Procedia engineering 199, 3077-3082, 2017
252017
Effetcs of near-fault and far-fault ground motions on cable-stayed bridges
H Karaca, K Soyluk
Disaster science and engineering 4 (1), 12-21, 2018
92018
Yakın Fay Etkisindeki Uzun Açıklıklı Köprü Sistemlerin Dinamik Analizi
H Karaca
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
72017
Yakın-fay yer hareketi etkisindeki kablo-destekli köprülerin asinkronize dinamik analizi
K Soyluk, H Karaca
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36 (2), 727-742, 2021
5*2021
Yakın Fay Yer Hareketi Etkisindeki Asma Köprülerin Asinkronize Dinamik Analizi
H Karaca, K Soyluk
22017
Donatı Korozyonunun Hibrit Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışı Üzerindeki Etkileri
K Hayrettin, K İlker, A Handan
Ulusal 8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, 185-191, 2022
2022
Yakın fay ve uzak fay yer hareketlerinin eğik kablo askılı köprüler üzerindeki etkileri
KS Hayrettin Karaca
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7