Takip et
Lokman Silbir
Lokman Silbir
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uzaktan eğitimde öğretim yönetim sistemi ve senkron eğitim platformu tasarim süreci: KTÜ örneği
A Baki, H Karal, A Çebi, L Şılbır, M PEKŞEN
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 1 (1), 2011
152011
İşitme engelli öğrencilerin Türkçe okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik görsel yardım paketi: GÖRYAP
L Şilbir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
152011
The research about the usability of a visual dictionary developed for the hearing impaired students
H Karal, L Şılbır
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1624-1628, 2010
132010
İşitme engelli bireyler için grafik sembollerle oluşturulmuş öğrenme materyalleri
Y KARAL, L ŞILBIR, E BAHÇEKAPILI, M ATASOY
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 3 (3), 2015
72015
İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN TÜRKÇE’DE EK KULLANABİLME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI DESIGNING A LEARNING ENVIRONMENT FOR DEVELOPING HEARING DISABLED …
H KARAL, L ŞILBIR, N KÜÇÜKSÜLEYMAN
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
72009
Standardization of a graphic symbol system as an alternative communication tool for Turkish
Y Karal, H Karal, L Şılbır, T Altun
Journal of Educational Technology & Society 19 (1), 53-66, 2016
62016
Determination of Player Types according to Digital Game Playing Preferences: Scale Development and Validation Study
S Fiş Erümit, L Şılbır, AK Erümit, H Karal
International Journal of Human–Computer Interaction 37 (11), 991-1002, 2021
52021
The Graphic Symbol-Based Interactive Animation Development Process for Deaf or Hard-of-Hearing Students
L Şılbır, AM Coşar, Y Kartal, T Altun, M Atasoy, G Özçamkan-Ayaz
International Electronic Journal of Elementary Education 12 (4), 371-382, 2020
52020
Motivasyonel ifadelerle zenginleştirilmiş metinlerin öğrencilerin anlama ve öz yeterlilik düzeylerine etkisi
A Aslan, L ŞILBIR, S Karaman
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 (2), 2016
52016
Designing learning materials within the framework of the Alis-t project: story telling activities for hearing impaired individuals
Y Karal, H Karal, AM Coşar, T Altun, L Şılbır, E Bahçekapılı, M Atasoy, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 114-128, 2014
32014
Etkileşimli tahtaların ders içeriğinin sunumu sırasındaki kullanılabilirliği
AG Üstün, L Şılbır, E Kurşun, Y Göktaş
The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education 1 (3), 42-53, 2013
32013
Problems Encountered by Distance Education Students in Online Test Module: A Case Study From the Distance Education Research and Application Center, Karadeniz Technical …
H Karal, M Kokoç, L Silbir
Online Submission, 2011
22011
Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students.
L Şılbır, H Karal, GMÇ Şılbır, Y Karal, E Bahçekapılı
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (2), 2019
2019
Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students
L ŞILBIR, H Karal, GMÇ ŞILBIR, Y Karal, E BAHÇEKAPILI
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (2), 267-295, 2019
2019
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik grafik sembollerin geliştirilmesi
Y Karal, L Şılbır
Pegem Atıf İndeksi, 157-175, 2018
2018
The Effect of Graphic Symbol Learning Environments On Verbal Problem Solving Skills Of Hearing-Impaired Students
Y KARAL, H KARAL, L ŞILBIR, E BAHÇEKAPILI, M ATASOY
Mediterranean Journal of Educational Research, 17-26, 2015
2015
THE USE OF USER CENTERED AND MODEL BASED APPROACHES IN THE SOLUTION OF USABILITY PROBLEMS OF WEB INTERFACE
KV Özcan, L ŞILBIR, E Kurşun
Journal of New Theory, 29-46, 2015
2015
Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi
AG ÜSTÜN, L ŞILBIR, E KURSUN, Y GOKTAS
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (2), 2013
2013
Learning Management System In Distance Learning And Design Process Of A Synchronous Learning Platform: Case of Karadeniz Technical University
A Baki, H Karal, A Çebi, L Şılbır, M PEKŞEN
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 1 (1), 85-101, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19