Lokman Silbir
Lokman Silbir
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşitme engelli öğrencilerin Türkçe okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik görsel yardım paketi: GÖRYAP
L Şilbir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
142011
Uzaktan Eğitimde Öğretim Yönetim Sistemi ve Senkron Eğitim Platformu Tasarim Süreci: KTÜ Örneği
A Baki, H Karal, A Çebi, L Şılbır, M PEKŞEN
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 1 (1), 2011
132011
The research about the usability of a visual dictionary developed for the hearing impaired students
H Karal, L Şılbır
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1624-1628, 2010
132010
İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN TÜRKÇE’DE EK KULLANABİLME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI DESIGNING A LEARNING ENVIRONMENT FOR DEVELOPING HEARING DISABLED …
H KARAL, L ŞILBIR, N KÜÇÜKSÜLEYMAN
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
72009
Standardization of a graphic symbol system as an alternative communication tool for Turkish
Y Karal, H Karal, L Şılbır, T Altun
Journal of Educational Technology & Society 19 (1), 53-66, 2016
62016
İşitme engelli bireyler için grafik sembollerle oluşturulmuş öğrenme materyalleri
Y KARAL, L ŞILBIR, E BAHÇEKAPILI, M ATASOY
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 3 (3), 2015
62015
Motivasyonel ifadelerle zenginleştirilmiş metinlerin öğrencilerin anlama ve öz yeterlilik düzeylerine etkisi
A Aslan, L ŞILBIR, S Karaman
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 (2), 2016
42016
Determination of Player Types according to Digital Game Playing Preferences: Scale Development and Validation Study
S Fiş Erümit, L Şılbır, AK Erümit, H Karal
International Journal of Human–Computer Interaction 37 (11), 991-1002, 2021
32021
The Graphic Symbol-Based Interactive Animation Development Process for Deaf or Hard-of-Hearing Students
L Şılbır, AM Coşar, Y Kartal, T Altun, M Atasoy, G Özçamkan-Ayaz
International Electronic Journal of Elementary Education 12 (4), 371-382, 2020
32020
Designing Learning Materials within the Framework of the ALIS-T Project: Story Telling Activities for Hearing Impaired Individuals
Y Karal, H Karal, AM Coşar, T Altun, L Şılbır, E Bahçekapılı, M Atasoy, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 114-128, 2014
32014
Etkileşimli tahtaların ders içeriğinin sunumu sırasındaki kullanılabilirliği
AG Üstün, L Şılbır, E Kurşun, Y Göktaş
The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education 1 (3), 42-53, 2013
32013
Problems Encountered by Distance Education Students in Online Test Module: A Case Study From the Distance Education Research and Application Center, Karadeniz Technical …
H Karal, M Kokoç, L Silbir
Online Submission, 2011
22011
Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students.
L Şılbır, H Karal, GMÇ Şılbır, Y Karal, E Bahçekapılı
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (2), 2019
2019
Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students
L ŞILBIR, H Karal, GMÇ ŞILBIR, Y Karal, E BAHÇEKAPILI
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (2), 267-295, 2019
2019
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik grafik sembollerin geliştirilmesi
Y Karal, L Şılbır
Pegem Atıf İndeksi, 157-175, 2018
2018
THE USE OF USER CENTERED AND MODEL BASED APPROACHES IN THE SOLUTION OF USABILITY PROBLEMS OF WEB INTERFACE
KV Özcan, L ŞILBIR, E Kurşun
Journal of New Theory, 29-46, 2015
2015
Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi
AG ÜSTÜN, L ŞILBIR, E KURSUN, Y GOKTAS
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (2), 2013
2013
Learning Management System In Distance Learning And Design Process Of A Synchronous Learning Platform: Case of Karadeniz Technical University
A Baki, H Karal, A Çebi, L Şılbır, M PEKŞEN
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 1 (1), 85-101, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18