Follow
Birgul Piyal
Birgul Piyal
Professor of Public Health, Ankara University
Verified email at health.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU
B Piyal, Ü Çelen, N Şahin, B Piyal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53 (4), 2000
1222000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU
B Piyal, Ü Çelen, N Şahin, B Piyal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53 (4), 2000
1222000
Öğretmenlerde baz mesleki özellikler ve tükenmişlik
AB Dolunay, B Piyal
Kriz dergisi 11 (1), 35-48, 2001
1192001
Perceived Social Support and Quality of Life of Parents of Children with Autism
N Kuru, B Piyal
Niger J Clin Pract 2018 21 (9), 1182-9, 2018
992018
Türkiye’deki trafik kazalarının analizi
İ Sungur, R Akdur, B Piyal
Ankara Medical Journal 14 (3), 114-124, 2014
612014
Ankara il merkezindeki bazı lise öğrencilerinde kişisel hijyen davranışları
Ç Şimşek, B Piyal, H Tüzün, D Çakmak, H Turan, V Seyrek
TAF Preventive Medicine Bulletin 9 (5), 433-440, 2010
572010
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ANKARA EĞİTİM HASTANESİ'NDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN ETMENLER
B Piyal, B Piyal, İ Yavuz, A Yavuz
Kriz Dergisi 10 (1), 2002
402002
Ankara merkez ilçeler ilköğretim okulları çalışanlarının sağlık davranışları
Ş Ak, Ü Çelen, Y Özen, RS TABAK, B Piyal
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 5 (2), 83-93, 2006
372006
Hekimlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesi: tıp fakültesi tabanlı kesitsel bir çalışma
M ÇAKIR, B Piyal, S Aycan
Ankara Medical Journal 15 (4), 2015
342015
Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Farklılıklarının Hastaneler ve Meslekler Temelinde Çözümlenmesi. III
YB Piyal, B Piyal, Ü Çelen, N Şahin
Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı …, 2000
272000
Covid-19 pandemisi ve benzeri olağanüstü durumlarda sağlık çalışanları açısından iş-aile çatışması
S Baki, B Piyal
Sağlık ve Toplum 30, 119-123, 2020
252020
Social support and quality of life in a group of cancer patients (Ankara, Turkey)
MS Yilmaz, B Piyal, R Akdur
Turkish journal of medical sciences 47 (3), 732-737, 2017
212017
Evaluation of unintentional injuries sustained by children: A hospital based study from Ankara-Turkey
P Birgul, ME Ocaktan, R Akdur, YM Soner, I Sevil, C Safa
Pakistan Journal of Medical Sciences 29 (3), 832, 2013
212013
Ankara’da 112 acil yardım hizmetlerinde çalışan personelin öznel yaşam kalitelerinin sosyo-demografik özellikler yönünden yaşam kalitesi ait alanlarına göre değerlendirilmesi. 1
M Kaya, B Piyal
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10, 2004
212004
An analysis of the prevalence of malaria in Turkey over the last 85 years
B Piyal, R Akdur, E Ocaktan, C Yozgatligil
Pathogens and global health 107 (1), 30-34, 2013
202013
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesine Başvuran Koroner Arter Hastalığı Tanılı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi.
N Kuru, B Piyal
TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (3), 2012
182012
An analysis of the incidence of measles in Turkey since 1960
D Çalişkan, B Piyal, R Akdur, ME Ocaktan, C Yozgatligil
Turkish Journal of Medical Sciences 46 (4), 1101-1106, 2016
152016
Analysis of traffic accidents in Turkey
İ Sungur, R Akdur, B Piyal
Ankara Medical Journal 14 (3), 2014
122014
The relationship between adolescents’ locus of control and healthy dietary behaviours and its implications for school psychologists and other health related professionals …
RS Tabak, B Piyal, Ü Çelen, Ş Karakoç, Y Özen
School Psychology International 30 (6), 626-643, 2009
122009
Occupational correlates of fear of violence, harassment and threats among 112 emergency aid health workers (Ankara, Turkey)
B Piyal, M Kaya, U Celen
Anatolian Journal of Clinical Investigation 1 (1), 1-6, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20