Takip et
Ümran Alan
Ümran Alan
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Distance education during the COVID-19 pandemic in Turkey: Identifying the needs of early childhood educators
Ü Alan
Early Childhood Education Journal 49 (5), 987-994, 2021
912021
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen STEM eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi
Ü Alan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
392020
Effect of number of response options on the psychometric properties of Likert-type scales used with children
Ü Alan, KA Kabasakal
Studies in Educational Evaluation 66, 100895, 2020
362020
Of course scientists haven’t seen dinosaurs on the beach: Turkish kindergartners’ developing understanding of the nature of science through explicit–reflective instruction
Ü Alan, S Erdoğan
Early Childhood Education Journal 46, 695-706, 2018
132018
Beyond “do not touch”: the experience of a three-dimensional printed artifacts museum as an alternative to traditional museums for visitors who are blind and partially sighted
H Karaduman, Ü Alan, EÖ Yiğit
Universal Access in the Information Society 22 (3), 811-824, 2023
122023
Early Childhood Science Education Trends in Turkey: Where From? Where To?
E Genc-Kumtepe, S Kaya, S Erdogan, U Alan, AT Kumtepe
PEOPLE: International Journal of Social Sciences 3 (2), 398-411, 2017
92017
Okulöncesi dönem çocuklarının bilimin doğasına ilişkin anlayışlarının incelenmesi
Ü Alan
PQDT-Global, 2014
92014
Erken çocukluk döneminde fen eğitimi
B Akman, G Uyanık Balat, M Veziroğlu Çelik, D Pamuk, Ü Alan, ...
Anı Yayıncılık, 2019
62019
Factors affecting the quality of a remote teaching practicum from the perspective of preservice preschool teachers
Ü Alan, TS Günden
Bartın University Journal of Faculty of Education 11 (3), 718-736, 2022
42022
Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri
Ü Alan
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, 20-48, 2019
32019
Likert Tipi Ölçeklerin Çocuklarla Kullanımında Yanıt Kategori Sayısının Psikometrik Özelliklere Etkisi
Ü Alan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
32019
Erken Çocuklukta Bilim Okuryazarlığı ve Bilimin Doğası
Ü Alan
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, 23-49, 2018
32018
Erken çocukluk eğitimi
Ü Alan, ÖM Erbil Kaya
Kurum uygulamaları içinde, 2-26, 2016
32016
Uzaktan Okul Öncesi Öğretmen Destek Programı: Öğrenme Merkezleri
S Erdoğan, EG Kumtepe, M Ören, Ü Alan, N Parpucu, ÖME Kaya, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 516-542, 0
3
0-6–60-∞ El Ele: Bir Kuşaklararası Etkileşim Çalışmasından Yansımalar
M GÜLTEKİN, Ü ALAN, ÖME KAYA, A YILDIRIM, TS GÜNDEN, TO İPEK
Research in Education 31, 21-55, 2022
12022
0-6–60-? Hand in Hand: Reflections from an Intergenerational Interaction Study
M Gültekin, Ü Alan, A Yıldırım, ÖM Erbil Kaya, T Sinoğlu Günden, ...
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2022
12022
Preschool teacher education program to bring pre service preschool teachers in professional ethics values
Ü Alan, M Özden, S YAĞAN
12011
Anatolian Preschool Mathematics Skills Scale: A Validity and Reliability Study
S Erdoğan, M Akyıldız, N Parpucu, A Karademir, Ü Alan, HB Yanık, ...
2024
We’ve All Traveled, We’ve All Learnt: Virtual Field Trips in Early Childhood Education
A Ümran
Anadolu University Journal of Education Faculty 7 (4), 883-905, 2023
2023
Riskli Alan Eğitim Setinin Türkçeye Uyarlanma Süreci ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
F Odabaşı, H Karaduman, Ü Alan, O Yetişensoy, R San
Afet ve Risk Dergisi 6 (3), 977-991, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20