Takip et
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Gazi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi
S Acar
Unpublished doctoral disseration, Gazi University, 2009
89*2009
Kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar
Ö Kırmacı, S Acar
Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (3), 2018
782018
Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği
S Acar, A Yenmiş
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
66*2014
Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
İ Akkuş, S Acar
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
482017
İlişkisel Toplumda Sosyal İş Ağlarının Kariyer Gelişimi Açısından Önemi: LinkedIn Örneği
S Acar, H Gürsoy, NÖ Ünsal
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
412014
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon
S Acar
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73, 2006
362006
Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
Ü Ülker, S Acar, H Bülbül
142017
Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖ Ünsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 191-207, 2013
132013
Türkiye Mahkemelerinde Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) Uygulamasına Geçiş: Ceza Mahkemeleri Örneği
S Acar, H Gürsoy
Ankara Barosu Dergisi, 2012
13*2012
DUYGUSAL ZEKÂ ile GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S Acar, D Uslu
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (4), 16-32, 2018
122018
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 14 (4), 4910-4923, 2017
112017
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarının web 2.0 teknolojileri kullanma durumlarına göre incelenmesi
M Gülnar, S Acar
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi 1 (2), 2018
82018
Kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14 (3), 276-291
Ö Kırmacı, S Acar
ISSN, 2018
72018
Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
72013
Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama
S Acar
Journal of Commerce, 45, 2013
62013
Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Unsurlar ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
6*2009
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ ÇAĞRI MERKEZİ TEKNOLOJİLERİ VE SİBER SALDIRI-TEHDİT FARKINDALIKLARI
S Acar, SA Zetter, NÖ Başpınar
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 1-15, 2018
52018
BÜRO MOBİLYALARININ TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
D Tengilimoğlu, S Acar, F Kahyaoğlu
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 7 (2), 23-36, 2008
52008
Arşiv ve Dokümantasyon Sistemlerinde Görsel Otomasyon ve Bir Uygulama
S Acar
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
51999
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin E-Öğrenme Bilişlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
S Acar, M Güneş, B Çiftçi
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
42014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20