Takip et
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Gazi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi
S Acar
Unpublished doctoral disseration, Gazi University, 2009
59*2009
Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği
S Acar, A Yenmiş
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
45*2014
KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Ö KIRMACI, A Sami
Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (3), 276-291, 2018
352018
İlişkisel Toplumda Sosyal İş Ağlarının Kariyer Gelişimi Açısından Önemi: LinkedIn Örneği
S Acar, H Gürsoy, NÖ Ünsal
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
27*2014
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon
A Sami
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73, 2006
262006
Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
İ Akkuş, S Acar
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
242017
DUYGUSAL ZEKÂ ile GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ1
ÖÜS ACAR, AGDD USLU
112018
Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖ Ünsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 191-207, 2013
112013
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 14 (4), 4910-4923, 2017
9*2017
Lisansüstü öğrencilerin eğitsel dijital oyunların eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik görüşleri
Ü Ülker, S Acar, H Bülbül
82017
Türkiye Mahkemelerinde Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) Uygulamasına Geçiş: Ceza Mahkemeleri Örneği
S Acar, H Gürsoy
Ankara Barosu Dergisi, 2012
6*2012
Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Unsurlar ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
6*2009
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarının web 2.0 teknolojileri kullanma durumlarına göre incelenmesi
M GÜLNAR, S ACAR
52018
Performans Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
S Acar
Yeni Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, 542-594, 2013
5*2013
Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
52013
Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama
S Acar
Journal of Commerce, 45, 2013
52013
BÜRO MOBİLYALARININ TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
D TENGİLİMOĞLU, A Sami, F KAHYAOĞLU
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 7 (2), 23-36, 2008
52008
Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
52008
Arşiv ve Dokümantasyon Sistemlerinde Görsel Otomasyon ve Bir Uygulama
S Acar
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
51999
Büro Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Eğitimin Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
D Tengilimoğlu, M Yavaş, S Acar
Gazi University Journal of Vocational Education Faculty 1 (1), 39-61, 2006
42006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20