Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Dr.Öğr.Üyesi Sami Acar
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Öğretim Üyesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği
S Acar, A Yenmiş
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
332014
Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi
S Acar
Unpublished doctoral disseration, Gazi University, 2009
312009
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon
A Sami
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73, 2006
252006
İlişkisel Toplumda Sosyal İş Ağlarının Kariyer Gelişimi Açısından Önemi: LinkedIn Örneği
S Acar, H Gürsoy, NÖ Ünsal
Electronic Journal of Vocational Colloges 4 (3), 2014
132014
Raven SPM Plus Testi ve Roets Liderlik Değerlendirme Ölçeğinin 10-11 yaş geçerlik, güvenirlik, ön norm çalışmalarına göre üstün zekâlı olan ve olmayan öğrencilerin liderlik …
S Acar
Unpublished Master Thesis. İstanbul University, Social Sciences Institute, 2007
132007
KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Ö KIRMACI, A Sami
Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (3), 276-291, 2018
102018
Öğretim Üyelerinin Bilimsel Kongre Tercihinde Etkili Olan Unsurları ve E-Kongre Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, NÖ Ünsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 191-207, 2013
102013
Bilgisayar destekli öğretimin öğrencinin fizik kimya biyoloji ve matematik alanlarındaki tutumlarına olan etkisinin meta analiz yöntemi ile incelenmesi
S Acar
Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye, 2011
92011
The effects of ARCS motivation strategies on learners academic successes, permanances of learning, motivations and attitudes in web supported performance based learning
S Acar
Unpublished doctoral thesis, Gazi University, Ankara, 2009
82009
DUYGUSAL ZEKÂ ile GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A Sami, U Dilek
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (4), 16-32, 2018
72018
Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
İ Akkuş, S Acar
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
72017
Büro Yöneticilerinin Mobil ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Unsurlar ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
6*2009
Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
62008
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Acar, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 14 (4), 4910-4923, 2017
52017
Arşiv ve Dokümantasyon Sistemlerinde Görsel Otomasyon ve Bir Uygulama
S Acar
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
51999
Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
S Acar, H Gürsoy
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
42013
Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama
S Acar
Journal of Commerce, 45, 2013
42013
Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
Ü ÜLKER, S ACAR, H BÜLBÜL
32017
Performans Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
S Acar
Yeni Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, 542-594, 2013
32013
BÜRO MOBİLYALARININ TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
D TENGİLİMOĞLU, A Sami, F KAHYAOĞLU
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 7 (2), 23-36, 2008
32008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20