Mehmet Tahir Kavak
Mehmet Tahir Kavak
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
WEB ANKETİN YARARLARI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK FİZİK TUTUM ÖLÇEĞİNE UYGULANMASI
F KARAKOYUN, MT KAVAK
Journal of DÜ Ziya Gökalp Education Faculty 11, 129-141, 2008
8*2008
The relationship between sea surface temperature and chlorophyll concentration of phytoplanktons in the Black Sea using remote sensing techniques
MT Kavak, S Karadogan
Journal of environmental biology 33 (2), 493, 2012
52012
Dicle Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamalarında eğitim yönetim sistemi (Moodle) kullanımı
MT Kavak
Akademik Bilişim 9, 2009
52009
Long term investigation of SST regime variability and its relationship with phytoplankton in the Caspian Sea using remotely sensed AVHRR and SeaWiFS data
MT Kavak
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12 (3), 2012
42012
Production of high performance concrete using admixtures
ME ÖNCÜ, AS KARAKAŞ, MT KAVAK
Sigma, 2, 2006
42006
The opinions of academicians regarding distance learning: a sample of Dicle University
F Karakoyun, MT Kavak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1172-1176, 2009
22009
Influence of supplementıng the course of chemıstry laboratory wıth the web envıronment on students’ attıtudes towards the course
D Kaya, B Oral, MT Kavak
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 4 (1), 2013
12013
Fizik Öğretiminin Sorunları Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
AK Maskan, S Gönen, MT Kavak, N Özek
EĞİTİM VE BİLİM 27 (123), 2002
12002
Lise düzeyinde fizik öğrenme ile ilgili öğrenci motivasyonlarının değişimi konusunda bir araştırma
N Özek, AK Maskan, MT Kavak
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2000
12000
THE EXAMINING IN THE SEA SURFACE TEMPERATURES (SST) OF AKYATAN LAGOON (ADANA) INTEGRATING NOAA AVHRR, LANDSAT AND MODIS DATAS (2001-2015).
MA ÇELIK, MT KAVAK, AE GÜLERSOY
Journal of International Social Research 11 (55), 2018
2018
Investigation the Effects of Landforms and Lithological Factors on the Climate in Diyarbakir Basin Using MODIS Satellite Data
S Karadogan, MT Kavak
TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY 60 (4), 557-568, 2017
2017
Long Term Cloud Cover and SST Investigation of the Black Sea Using AVHRR
MT Kavak, S Karadoğan, S Karayücel
International Engineering, Science & Education Group (INESEC), 415-445, 2016
2016
Clouds Cover Investigation of Eastern Mediterranean Sea
MT Kavak, A Yıldırım, S Karadoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 120, 686-693, 2014
2014
Surface water temperature of Salt lake determined through remote sensing method and AVHRR satellite data.
MT Kavak, A Yıldırım, S Karadogan
Journal of Balkan Ecology 12 (4), 355-363, 2009
2009
MODIS, LANDSAT VE NOAA AVHRR VERİLERİNİ ENTEGRE EDEREK AKYATAN LAGÜNÜ’NDE (ADANA) SU YÜZEYİ SICAKLIKLARININ (SST) İNCELENMESİ (2001-2015) THE EXAMINING IN THE SEA SURFACE …
MA ÇELIK, MT KAVAK, AE GÜLERSOY
The Journal 11 (55), 0
Chlorophyll Pigment Concentration and Sea Surface Temperature of the Black Sea
MT Kavak
International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences 2 (1), 13-17, 0
Mehmet Tahir KAVAK1 Sabri KARADOĞAN2
L VAN USING
Investigation of Normalized Difference Vegetation Index and Land Surface Temperature Using Remote Sensing Techniques for 20 years of Diyarbakir Province
MT Kavak, S Karadoğan
Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi
S Karadoğan, MT Kavak
Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin of Turkey 60 (4), 557-568, 0
Weekly Cloud Cover Investigation of the Black Sea
MT Kavak, S Karadoğan
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20