Follow
AYNUR AYDIN
AYNUR AYDIN
istanbul Üniversitesi-cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre hukuku
Y Güneş, AA Coşkun
Kazancı Hukuk Yayınları, 2004
532004
Analysis of environmental impact assessment (EIA) system in Turkey
AA Coşkun, O Turker
Environmental Monitoring and Assessment 175 (1), 213-226, 2011
272011
Kyoto Protocol and “deforestation”: A legal analysis on Turkish environment and forest legislation
AA Coşkun, G Gençay
Forest Policy and Economics 13 (5), 366-377, 2011
232011
Legal structure of public participation in environmental issues in Turkey
Y Güneş, AA Coşkun
Journal of Environmental Assessment Policy and Management 7 (03), 543-568, 2005
202005
AB Su Çerçeve Direktifi açısından Türk hukukunda nehir havza yönetim planlaması
AA Coşkun
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1, 43-55, 2010
182010
Kent ormanı tanımı ve hukuksal boyutu, I
A Coşkun, N Velioğlu
Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildirileri, 19-33, 2004
162004
Türkiye’de ormanlardan yararlanmanın yasal esasları
AA ÇOŞKUN
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 49 (1), 83-110, 1999
161999
Wind energy and Turkey
AA Coskun, YÖ Türker
Environmental monitoring and assessment 184 (3), 1265-1273, 2012
132012
Aarhus sözleşmesinin idare hukuku açısından irdelenmesi
AA Coşkun
İnsan Hakları Yıllığı Dergisi, 23-24, 2002
102002
An evaluation of the environmental impact assessment system in Turkey
AA Coskun
International journal of environment and sustainable development 4 (1), 47-66, 2005
92005
Water law: The current state of regulation in Turkey
AA Coskun
Water international 28 (1), 70-78, 2003
92003
Çevresel etki değerlendirmesi
EM Fanuscu, AA Coşkun
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 127-136, 1995
91995
The legal aspects of public participation in forest management in Turkey.
Y Günes, AA Coskun
African Journal of Agricultural Research 5 (13), 1539-1548, 2010
72010
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hükümlerinin Türk planlama mevzuatına uyumluluk analizi
N Erdem, AA Coşkun
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2), 67-81, 2009
62009
Orman mühendislerinin çalışma alanları hakkında tartışılan konulara ilişkin değerlendirmeler
S Ayanoğlu, AA Çoşkun, Y Güneş, D Elvan, N Velioğlu
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 58 (1), 91-110, 2008
32008
An analysis on the †œprotection-utilization balance†in Turkish forests
AC Aynur
African Journal of Agricultural Research 5 (11), 1243-1249, 2010
22010
Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaşma Usul ve Esasları
AA COŞKUN, G ŞENTÜRK, Ü BİRBEN
Yargıtay Dergisi 33 (4), 2007
22007
Efforts in Turkey for Compliance with CITES
AA Coskun
Rev. Eur. Comp. & Int'l Envtl. L. 12, 329, 2003
22003
Forest and Forestry within the Framework of Turkish Environmental Law
AA COSKUN
Forstwissenschaftliche Beiträge 27, 34, 2000
22000
Ormanı işgal ve faydalanma suçu
S AYANOĞLU, Y GÜNEŞ, A AYDIN
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 43 (3-4), 95-104, 1993
21993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20