Follow
E. Seda Arslan
Title
Cited by
Cited by
Year
MaxEnt Modeling for Predicting the Current and Future Potential Geographical Distribution of Quercus libani Olivier
HO Çoban, ÖK Örücü, ES Arslan
Sustainability 12 (7), 2671, 2020
1152020
MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS
ES Arslan, ÖK Örücü
Environment, Development and Sustainability 23, 2655-2667, 2021
332021
Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions
ES Arslan, A Akyol, ÖK Örücü, AG Sarıkaya
Regional Environmental Change 20 (3), 107, 2020
312020
İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği
ES Arslan
Türkiye Ormancılık Dergisi 20 (2), 142-148, 2019
26*2019
Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change
A Akyol, ÖK Örücü, ES Arslan
Biologia 75, 2175-2187, 2020
232020
Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi
ES Arslan Muhacir, A Yavuz Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011
222011
Present and future potential distribution of the Pinus nigra Arnold. and Pinus sylvestris L. using Maxent model
ES Arslan, ÖK Örücü
International Journal of Ecosystems & Ecology Sciences 9 (4), 2019
182019
Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi
ESA Muhacir, AY Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2), 220-230, 2016
182016
Visitor perception of recreational ecosystem services and their role in landscape management of Gölcük Nature Park, Turkey
ES Arslan, I Kaymaz
International Journal of Sustainable Development & World Ecology 27 (3), 202-213, 2020
172020
Effects of climate change on the ecological niche of common hornbeam (Carpinus betulus L.)
D Gülçin, ES Arslan, ÖK Örücü
Ecological Informatics 66, 101478, 2021
162021
Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı
ES ARSLAN MUHACİR, İ TAZEBAY
Turkish Journal of Forestry 18 (1), 74-81, 2017
16*2017
Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği
ESA MUHACİR, M ÖZDEMİR
Journal of Bartin Faculty of Forestry 19 (1), 11-18, 2017
112017
Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi
ESA MUHACİR, AY ÖZALP
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (1), 43-52, 2018
92018
Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Z Eminağaoğlu, ESA Muhacir
Artium 6 (1), 38-43, 2018
92018
Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü Ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi
ÖK ÖRÜCÜ, ES ARSLAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 292-318, 2020
8*2020
Bodrum İlçesi’nin 1990-2018 Yılları Arasındaki Arazi Örtüsü Değişimi
ES Arslan, ÖK Örücü
8*2019
Perceptions of Cultural Ecosystem Services: spatial differences in urban and rural areas of Kokemäenjoki, Finland
ES Arslan, P Nordström, A Ijäs, R Hietala, N Fagerholm
Landscape Research 46 (6), 828-844, 2021
72021
Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği
ES ARSLAN, ÖK ÖRÜCÜ
Turkish Journal of Forestry 21 (1), 94-105, 2020
72020
Burdur’da Doğa Turizmi ile İlişkili Alternatif Rotaların Belirlenmesi
ES ARSLAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 332-346, 2019
72019
Predicting of the current and future geographical distribution of Laurus nobilis L. under the effects of climate change
A Akyol, ÖK Örücü, ES Arslan, AG Sarıkaya
Environmental Monitoring and Assessment 195 (4), 459, 2023
52023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20