Follow
E. Seda Arslan
Title
Cited by
Cited by
Year
MaxEnt modeling for predicting the current and future potential geographical distribution of Quercus libani Olivier
HO Çoban, ÖK Örücü, ES Arslan
Sustainability 12 (7), 2671, 2020
382020
Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions
ES Arslan, A Akyol, ÖK Örücü, AG Sarıkaya
Regional Environmental Change 20 (3), 1-13, 2020
172020
Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi
ES Arslan Muhacir, A Yavuz Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011
162011
MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS
ES Arslan, ÖK Örücü
Environment, Development and Sustainability 23 (2), 2655-2667, 2021
142021
İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği
ES Arslan
Türkiye Ormancılık Dergisi 20 (2), 142-148, 2019
122019
Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi
ESA Muhacir, AY Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2), 220-230, 2016
12*2016
Present and future potential distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Sylvestris L. using Maxent model
E Arslan, K Örücü
International Journal of Ecosystems and Ecology Science 9 (4), 787-798, 2019
102019
Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change
A Akyol, ÖK Örücü, ES Arslan
Biologia 75 (12), 2175-2187, 2020
92020
Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği
ESA MUHACİR, M ÖZDEMİR
Journal of Bartin Faculty of Forestry 19 (1), 11-18, 2017
92017
Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı
ES ARSLAN MUHACİR, İ TAZEBAY
Turkish Journal of Forestry 18 (1), 74-81, 2017
9*2017
Visitor perception of recreational ecosystem services and their role in landscape management of Gölcük Nature Park, Turkey
ES Arslan, I Kaymaz
International Journal of Sustainable Development & World Ecology 27 (3), 202-213, 2020
82020
BEYŞEHİR GÖLÜ VE KIZILDAĞ MİLLİ PARKI SINIR DEĞİŞİKLİĞİNİN ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN ANALİZİ
ÖK ÖRÜCÜ, ES ARSLAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 292-318, 2020
62020
Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi
ESA MUHACİR, AY ÖZALP
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (1), 43-52, 2018
62018
Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği
ES ARSLAN, ÖK ÖRÜCÜ
Turkish Journal of Forestry 21 (1), 94-105, 2020
52020
BURDUR’DA DOĞA TURİZMİ İLE İLİŞKİLİ ALTERNATİF ROTALARIN BELİRLENMESİ
ES ARSLAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 332-346, 2019
52019
Ekosistem servisleri kapsamında kırsal turizm alternatiflerinin değerlendirilmesi: Ankara-Haymana ilçesi örneği
ESA MUHACİR
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Z Eminağaoğlu, ESA Muhacir
Artium 6 (1), 38-43, 2018
42018
Effects of climate change on the ecological niche of common hornbeam (Carpinus betulus L.)
D Gülçin, ES Arslan, ÖK Örücü
Ecological Informatics 66, 101478, 2021
32021
Kokulu Ardıç’ın (Juniperus foetidissima Willd.) Günümüz ve Gelecekteki Potansiyel Yayılışının Makine Öğrenmesi ile Modellenmesi
ES ARSLAN, D GÜLÇİN, AG SARIKAYA, Z ÖLMEZ, S GÜLCÜ, ...
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1-12, 2021
22021
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ PEYZAJ TASARIMI
B Karaşah, ESA Muhacir, D Sarı, YK Yaman
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 6 (13), 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20