E. Seda Arslan
Title
Cited by
Cited by
Year
Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi
ES Arslan Muhacir, A Yavuz Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011
142011
MaxEnt modeling for predicting the current and future potential geographical distribution of Quercus libani Olivier
HO Çoban, ÖK Örücü, ES Arslan
Sustainability 12 (7), 2671, 2020
132020
İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği
ES Arslan
Türkiye Ormancılık Dergisi 20 (2), 142-148, 2019
112019
Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı
ES ARSLAN MUHACİR, İ TAZEBAY
Turkish Journal of Forestry 18 (1), 74-81, 2017
7*2017
Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi
ESA Muhacir, AY Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2), 220-230, 2016
7*2016
MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS
ES Arslan, ÖK Örücü
Environment, Development and Sustainability, 1-13, 2020
62020
Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği
ESA MUHACİR, M ÖZDEMİR
Journal of Bartin Faculty of Forestry 19 (1), 11-18, 2017
62017
Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions
ES Arslan, A Akyol, ÖK Örücü, AG Sarıkaya
Regional Environmental Change 20 (3), 1-13, 2020
52020
BEYŞEHİR GÖLÜ VE KIZILDAĞ MİLLİ PARKI SINIR DEĞİŞİKLİĞİNİN ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN ANALİZİ
ÖK ÖRÜCÜ, ES ARSLAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 292-318, 2020
52020
Present and future potential distribution of the Pinus nigra Arnold. and Pinus sylvestris l. usıng Maxent Model
E Arslan, K Örücü
International Journal of Ecosystems and Ecology Science 9 (4), 787-798, 2019
42019
Ekosistem servisleri kapsamında kırsal turizm alternatiflerinin değerlendirilmesi: Ankara-Haymana ilçesi örneği
ESA MUHACİR
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
42014
Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change
A Akyol, ÖK Örücü, ES Arslan
Biologia 75 (12), 2175-2187, 2020
32020
Visitor perception of recreational ecosystem services and their role in landscape management of Gölcük Nature Park, Turkey
ES Arslan, I Kaymaz
International Journal of Sustainable Development & World Ecology 27 (3), 202-213, 2020
32020
BURDUR’DA DOĞA TURİZMİ İLE İLİŞKİLİ ALTERNATİF ROTALARIN BELİRLENMESİ
ES ARSLAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 332-346, 2019
3*2019
Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği
ES ARSLAN, ÖK ÖRÜCÜ
Türkiye Ormancılık Dergisi 21 (1), 94-105, 2020
22020
Determining potential of coastal areas in producing ecosystem services by using ahp method: a case study in Artvin, Turkey
ESA Muhacir, AY Özalp
Asian Journal of Applied Sciences 3 (4), 2015
22015
Determination of quality and quantity for primary schoolyards in Artvin city center by using geographical information system
EA Muhacir, AY Özalp
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 (2), 172-184, 2012
22012
Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi
ESA MUHACİR, AY ÖZALP
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (1), 43-52, 0
2
Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Z Eminağaoğlu, ESA Muhacir
Artium 6 (1), 38-43, 2018
12018
Artvin kenti çocuk oyun alanlarının yeterlilik açısından irdelenmesi
A Özalp Yavuz, S Muhacir Arslan, Ö Ada, U Akkaya
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20