Muhammet Ali Tunç
Muhammet Ali Tunç
Atatürk Üniversitesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD. Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Humatların koyunlarda rumen parametreleri ve bazı kan değerleri üzerine etkisi
MA Tunç
Atatürk Üniv. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Yüksek Lisans Tezi …, 2007
82007
Effects of Humate and Probiotic on the Number of Escherichia coli
MA Tunç, MA Yoruk
Blood and Antioxidant Parameters in Suckling Period of Calves Asian Journal …, 2017
62017
Effect of kefir upon the performance, intestinal microflora and histopathology of certain organs in laying hens
G Yenice, D Celebi, MA Yörük, Ö Ucar, YS Sağlam, MA Tunc, S Altun
Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (3), 363-370, 2014
62014
Humik asitlerin koyunlarda rumen ve kan parametreleri ile protozoon sayısı üzerine etkisi
MA Tunç, MA Yörük
Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1), 55-60, 2012
62012
The effect of humic acid on rumen parameters, protozoa count and blood parameters in sheep.
MA Tunc, MA Yörük
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 (1), 55-60, 2012
32012
Effects of tarragon (Artemisia dracunculus) powder on broiler performance parameters and histopathology of internal organs
MA Tunç, S Yildirim, MA Yorük
Austral journal of veterinary sciences 51 (3), 113-118, 2019
22019
Effect of kefir on performance and egg quality of laying hens.
G Karademir, MA Yörük, MA Tunc, D Celebi
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 7 (3), 177-184, 2012
12012
Erzurum İli Narman İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kolostrum Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
MA Tunç
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 (2), 383-391, 2019
2019
Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Yeme İlave Edilen Hypericum scabrum L.(Mayasıl Otu) ve Taraxacum officinale L.(Karahindiba) Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri ile …
MA TUNÇ
Alinteri Journal of Agriculture Sciences 33 (1), 2018
2018
Effects on Performance Values with Liver and Intestinal Weight of Taraxacum officinale L. and Hypericum scabrum L. Plant Extracts Feed Added to Heat Stress Broilers
MA Tunc
ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES 33 (1), 1-6, 2018
2018
The effect of Vitis vinifera L. Cv. merlot seed extract on gentamicin-induced nephrotoxicity in broilers Auswirkung eines Extraktes der Samen von Vitis vinifera L. Cv. Merlot …
S Yildirim, M TUNÇ, S YILDIRIM, F YILDIRIM, Ş Kordali, A Ertekin, ...
2017
Effects of different levels of kefir upon the relationships between digestive, microbiological and pathological traits, and their consequences on reproduction in laying hens: a …
G Karademir, D Celebi, M Yoruk, O Ucar, Y Saglam, M Tunc, S Altun
Reproduction in Domestic Animals 47, 2012
2012
Effects of Probiotic and Humate on Performance Parameters in Milk Suckling Period of Calves.
M Tunç, M Yörük
HUMATLARIN KOYUNLARDA RUMEN PARAMETRELERİ ve BAZI KAN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
MA TUNÇ, MA YÖRÜK
SÜT EMME DÖNEMİNDEKİ BUZAĞILARDA HUMAT VE PROBİYOTİKLERİN PERFORMANS, RUMEN FERMENTASYONU VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
MA TUNÇ, MA YÖRÜK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15