Takip et
Şefik Kartal
Şefik Kartal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
F Merter, Ş Kartal, İ Çağlar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 43-58, 2012
59*2012
İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri
S Arıbaş, Ş Kartal, İ Çağlar
Milli Eğitim Dergisi 41 (195), 100-117, 2012
23*2012
Alan ve alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin iş tatmini düzeylerinin karşılaştırmalı analizi.(Nevşehir İli Örneği).[A comparative analysis of job satisfaction levels of …
Ş Kartal
Unpublished master’s thesis). Erciyes University, Institute of Social …, 2006
232006
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Ve Başarılarına Etkileri
Ş Kartal, R Özbek
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 796-820, 2017
222017
Comparison of teaching English as a foreign language in Turkey with Denmark, Hungary, and Portugal
MF Alkan, Ş Kartal
Turkish Online Journal of English Language Teaching 3 (1), 10-23, 2018
92018
TÜRKİYE VE ŞANGAY EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.
ET YENEN, Ş KARTAL, A BULUT
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
72018
1967’den Günümüze Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Atatürkçülük ve Türk Kültürü Konuları
F Merter, Ş Kartal
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (28), 1-26, 2013
72013
Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi
Y Can, Ş Kartal
Tarih Okul Dergisi 13 (44), 394-426, 2020
6*2020
İşbirlikli öğrenme tekniklerinden ötbb tekniğiyle işlenen ingilizce dersine ilişkin öğrenci görüşleri.
Ş KARTAL, R ÖZBEK
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 2 (2 …, 2016
52016
4+ 4+ 4 Eğitim Sisteminin Ortaöğretime Yansımalarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
S KAYIP, Ş Kartal
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 18 (Eğitim Bilimleri Özel …, 2021
22021
4+ 4+ 4 Eğitim Sisteminin Ortaöğretime Yansımalarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri1
S Kayıp, Ş Kartal
OPUS International Journal of Society Researches, 18 (Eğitim Bilimleri Özel …, 2021
12021
Yedinci sınıf öğrencilerinin tabu oyunu ile İngilizce kelime öğrenmeye yönelik görüşleri
R TUNA GÜNDOĞDU, Ş KARTAL
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ 7 (1), 75-101, 2021
1*2021
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
F DUMAN, Ş KARTAL
Kapadokya Eğitim Dergisi, 21-39, 2023
2023
Development of the Self-Directed Learning Skills Scale in Distance Education¹.
Z Yılmazer, Ş Kartal
E-International Journal of Educational Research 14 (5), 2023
2023
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Program Ögeleri Açısından İncelenmesi
Ş Kartal, A Öztürk
Milli Eğitim Dergisi 52 (239), 1707 - 1750, 2023
2023
Comparıson Of Story-Based And Game-Based Vocabulary Teachıng In Secondary School Englısh Lessons
N Kesgin, Ş Kartal
Research İn Pedagogy 12 (1), 97-111, 2022
2022
The Analysis of the Teachers’ Learning Styles
SB Kapan, APDŞ Kartal, E Erginer
Educational Research 13 (2), 180-199, 2022
2022
Türkiye, Amerika Bileşik Devletleri Ve Avustralya Eğitim Fakülteleri Meslek Bilgisi Derslerinin Karşılaştırılması
A Aykan, Ş Kartal
Tarih Okulu Dergisi 14 (53), 2628-2650, 2021
2021
CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
CAN Yafes, Ş KARTAL
Journal of History School, 394-426, 2020
2020
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE BAŞARILARINA ETKİLERİ
Ş KARTAL, R ÖZBEK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20