Selami ECE
Selami ECE
Atatürk Üniversitesi
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Klasik Türk edebiyatı araştırma yöntemleri
S Ece
Fenomen, 2007
212007
Hüsnüne aşk olsun
S Ece
Fenomen Yayıncılık, 2013
152013
Tahkiye Açısından Hâşimî‟ nin Mihr ü Vefâ Mesnevisi
S Ece
Transkripsiyonlu Metin-Ġnceleme),(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Atatürk …, 1996
91996
Tahkiye açısından Hâşimî’nin mihr ü vefâ mesnevisi (transkripsiyonlu metin-inceleme)
S Ece
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1996
71996
Mesnevilerde Öyküleme Özellikleri ve Üslûp
S Ece
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 23, 2004
62004
Manisalı Camiî’nin Vamık u Azra Mesnevisi
S Ece
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
62002
SERRÂC-ZÂDE HASAN HÂTİF (Hayatı ve Eserleri).
S Ece
Electronic Turkish Studies 2 (1), 2007
12007
SEZAİ KARAKOÇ ve" KAR ŞİİRİ".
S Ece
Electronic Turkish Studies 1 (2), 2006
12006
SERRÂC-ZÂDE HASAN HÂTİF
S Ece
Turkish Studies 2, 1, 2007
2007
ECRİ DİVANI
T AYKANAT, S ECE, HH Saklıdır
Türkoloji Dergisi
BÇY Tarihi, S Gömeç, GÇESÇ Felsefesi, ÖZ Karakaya, AAY Sorunları, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11