Takip et
serhat erat
serhat erat
gtu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YÖNETİM TARZI VE ÇALIMA KOŞULLARI, ARKADALIK ORTAMI VE TAKDİR EDİLME DUYGUSU İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
O Erdil, H Keskin, SZ İmamoğlu, S Erat
Doğuş Üniversitesi Dergisi 5 (1), 17-26, 2004
5692004
Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?
E Alniacik, Ü Alniaçik, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 274-281, 2013
2522013
Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures?
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 336-344, 2014
2352014
Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction
Ü Alnıaçık, E Alnıaçık, K Akçin, S Erat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 355-362, 2012
2172012
Ücret, kariyer ve yaratıcılık ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama
SZ İmamoğlu, H Keskin, S Erat
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 11 (1), 167-176, 2004
2072004
The effect of organizational loads on work stress, emotional commitment, and turnover intention
S Erat, H Kitapci, P Çömez
International Journal of Organizational Leadership 6, 221-231, 2017
762017
Effect of perceived organizational support on organizational silence and task performance: A study on academicians
K Akçin, S Erat, Ü Alniaçik, AB Çiftçioğlu
Journal of Global Strategic Management 11 (1), 35-43, 2017
372017
The effect of the perception of organizational trust and organizational support on intention to quit and individual performance: An empirical study of the Turkish state …
S Erat, O Erdil, H Kitapçi, O Çömlek
African journal of Business management 6 (30), 8853, 2012
352012
Drivers of innovative constructive deviance: A moderated mediation analysis
B Yıldız, S Erat, L Alpkan, H Yıldız, B Sezen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1407-1416, 2015
292015
Managerial perception and organizational identity: a comparative analysis
S Erat, H Kitapçı, K Akçin
Sustainability 12 (6), 2278, 2020
182020
Effect of psychological ownership on employee silence and task performance: a study on academicians
K Akcin, S Erat, U Alniacik, AB Ciftcioglu
International Business Research 11 (1), 34-43, 2018
162018
How organizational identity relates to knowledge sharing and creativity: Moderating effect of perceived organizational support
SZ Imamoglu, S Erat, H Turkcan
Kybernetes 52 (10), 4476-4494, 2023
132023
Web sayfasına güven ve canlı desteğin yeniden satın alma niyeti üzerine etkisi: Online alışveriş siteleri üzerine bir araştırma
E Aydınhan, S Erat
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 123-140, 2019
132019
Yönetim Tarzı ve ÇalıĢma KoĢulları, ArkadaĢlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu Ġle ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
O ERDĠL, H KESKĠN, SZ ĠMAMOĞLU, S ERAT
DoğuĢ Üniversitesi Dergisi 5 (1), 17-26, 2004
112004
ETKİLEME TAKTİKLERİNİN İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Y Yurttaş, S Erat, E Alnıaçık
International review of economics and management 8 (2), 176-200, 2020
82020
The Impact Of Organizational Support And Justice Perception On Commitment And Intention To Quit?: An Empirical Study On Turkish State Universities
S Erat, O Erdil, H Kitapci
Journal of Global Strategic Management 11, 132-142, 2012
82012
The relationship between supervision style, working conditions, co-workers behavior, recognition and job satisfaction: A field research on textile firms
O Erdil, H Keskin, SZ İmamoğlu, S Erat
Doğuş University Journal 5 (1), 17-26, 2004
82004
Overconfidence and its link with feedback
S Erat, K Demirkol, ME Sallabas
Active Learning in Higher Education 23 (3), 173-187, 2022
62022
BİLGİ PAYLAŞIMI VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN, YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞI VE BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ, MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S ERAT
International Review of Economics and Management 8 (1), 124-145, 2020
62020
Managerial perception and organizational identity: A comparative analysis. Sustainability, 12 (6), 1-16
S Erat, H Kitapçi, K Akçin
62020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20