İsmail Erol
İsmail Erol
Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.
nku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Eğitim Ekonomisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Y Alpaydın, İ Erol
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45 …, 2017
162017
An Analysis on School Psychological Counselors' Dealing with Difference in Multicultural Contexts.
M Çetin, FÖ Gü, İ Erol
International Journal of Progressive Education 14 (3), 93-112, 2018
72018
Engellerin Ötesinde: Kaynaştırma Öğrencilerinin Okul ve Sosyal Yaşamlarının Etnografik Analizi
İ Erol
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
42012
The Opinions Of School Administrators On The Teacher Performance Evaluation
MO Cetin, I Erol, P Karaduman
Educational Policy and Research, 233-240, 2017
22017
Teacher opinions on the course of Turkish Language and Culture: A case study (An example from Southern France)
İ Erol, F GÜNER
The Journal of Academic Social Science 5 (49), 497-510, 2017
22017
Resmi ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi
İ Erol
Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 9-18, 2019
12019
Beyond the Handicaps: Ethnographic Analysis of School and Social Lives of Inclusive Students
İ Erol, M Riedler, MY Eryaman
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (19), 79-94, 2016
12016
Examination of the Relationship Between Pre-service Teachers' Attitudes Towards Learning and Sustainable Learning Levels
I EROL, S CAYAK
2021
Türkiye'de Okul Yöneticilerinin Belirlenmesinde "Liyakat İlkesi"
İ Erol
Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi 2 (1), 54-64, 2021
2021
Difficulties and Achievements Throughout Career Stages: Vice Principles’ Perspectives
I Erol, İ Karsantık
International Journal of Progressive Education 17 (3), 185-201, 2021
2021
School Administrators’ Challenges and Solutions Throughout Their Career Stages
İ Karsantık, İ Erol
International Journal of Eurasian Education and Culture 6 (12), 411-460, 2021
2021
Examining the Opinions of School Principals Regarding Unethical Issues in School Management
İ Erol, İ Karsantık
Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (1), 113-138, 2021
2021
Türkiye'de Zihin Engelliler Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
İ Erol, G Ildız İlhan
Atlas Journal 6 (36), 1173-1182, 2020
2020
Özel gereksinimli bireylerin dil gelişim süreçleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin analizi
İ Erol, G Ildız İlhan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 559-574, 2020
2020
Yasama erkinin Türk eğitim sistemi yönetimi ve politikalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
İ Erol
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
TBMM Milletvekillerinin Türk Eğitim Politikalarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
İ Erol, Ç Münevver
Turkish Studies - Educational Sciences 15 (3), 1829-1856, 2020
2020
Current Educational Policies of Political Parties in Turkey
İ Erol, Ç Münevver
International Journal of Scientific and Technological Research 6 (6), 84-103, 2020
2020
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YÖNETİCİ ATAMALARI VE LİYAKAT SİSTEMİ
İ Erol
Livre de Lyon, 2020
2020
Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Destekleri
İ Erol, A Yusuf
İnsan ve Toplum Dergisi 7 (2), 71-112, 2018
2018
Kariyer Yönetimi
İ Erol
Yönetim Genel Esaslar 1, 496, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20