Takip et
NiSA  BAŞARA BAYDİLEK
NiSA BAŞARA BAYDİLEK
Aydın Adnan Menderes University
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi dönem çocuklarının oyun algılarının incelenmesi
S Koçyiğit, NB BAYDİLEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 1-26, 2015
902015
Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi
AS Saraçaloğlu, S Uça, NB Baydilek, N Coşkun
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (1 …, 2013
192013
Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi
N Başara Baydilek
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2015
172015
Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da dershanecilik sisteminin incelenmesi
A Saracaloğlu, K Gündoğdu, NB Baydilek, S Uça
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 417-433, 2014
162014
Okul öncesi eğitim programı ve örtük program bağlamında akıl yürütme becerilerinin yeri
NB Baydilek, A Türkoğlu
İlköğretim Online 15 (2), 2016
142016
Nesnelerin karakteristik özelliklerinin değiştirilmesine dayalı etkinliklerin 6 yaş çocuklarının akıl yürütme becerilerine etkisi
N Başara Baydilek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
122010
Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi …
NB Baydilek
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye, 2015
112015
Japonya’da Okul Öncesi Eğitim
N Başara Baydilek
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (1 …, 2015
82015
Determination of the variables that predict the metacognitive learning strategies of the students of the preschool, guidance and psychological counseling, and art programs
NB BAYDİLEK, B ALTAY, AS SARACALOĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 707-720, 2018
42018
Okulöncesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi Determination of The …
NB Baydilek, B Altay, AS Saracaloğlu
Kastamonu Education Journal 26 (3), 707-720, 2018
42018
Children's Identity Development and Pre-School Education Program in the Context of Social Identity
İN ALTINTAŞ, NB BAYDİLEK
http://ijonte. org, 99, 2023
2023
ANALYSIS OF REASONING PROCESSES AS PART OF THE HIDDEN CURRICULUM IN PRESCHOOL EDUCATION CLASSES1
NB BAYDİLEK
Current Research in Education, 2022
2022
THE EFFECT OF OBJECT STUDIES DONE WITH PRESCHOOL TERM CHILDREN IN TURKEY TO REASONING SKILLS
NB Baydilek, M Arslan
European Journal of Education Studies, 2017
2017
Bilimsel Akıl Yürütme Temelli Eğitim Etkinliklerinin 4 ve 5 Yaş Çocuklarının Bakış Açısı Alma Becerilerine Etkisi
ZM ŞAHİN, NB BAYDİLEK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (4), 1638-1665, 0
Okul Öncesi Eğitim Programı ve Örtük Program Bağlamında Akıl Yürütme Becerilerinin Yeri Reasoning Skills in the Context of Preschool Education Curriculum and Hidden Curriculum
NB Baydilek, A Türkoğlu
Yazarın düzeltişlerinden sonra makalenin son yayınlanmış hali
S KOÇYİĞİT, NB BAYDİLEK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16