Follow
NiSA  BAŞARA BAYDİLEK
NiSA BAŞARA BAYDİLEK
Unknown affiliation
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi dönem çocuklarının oyun algılarının incelenmesi
S Koçyiğit, NB BAYDİLEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 1-26, 2015
552015
Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi
AS Saraçaloğlu, UÇA Sanem, NB Baydilek, N Coşkun
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (1 …, 2013
162013
Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi
N Başara Baydilek
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2015
152015
Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da dershanecilik sisteminin incelenmesi
A SARACALOĞLU, K GÜNDOĞDU, NB BAYDİLEK, UÇA Sanem
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 417-433, 2014
112014
Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi …
NB Baydilek
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye, 2015
82015
Okul öncesi eğitim programı ve örtük program bağlamında akıl yürütme becerilerinin yeri
NB Baydilek, A Türkoğlu
İlköğretim Online 15 (2), 2015
72015
Nesnelerin karakteristik özelliklerinin değiştirilmesine dayalı etkinliklerin 6 yaş çocuklarının akıl yürütme becerilerine etkisi
N Başara Baydilek
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
62010
Japonya’da Okul Öncesi Eğitim
N Başara Baydilek
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (1 …, 2015
52015
Okul öncesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile resim-iş programı öğrencilerinin üst bilişsel öğrenme stratejilerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi [Determination of …
BN Baydilek, B Altay, AS Saracaloğlu
Kastamonu Education Journal 26 (3), 707-720, 2018
32018
Determination of The Variables That Predict The Metacognitive Learning Strategies of The Students of the Preschool, Guidance and Psychological Counseling, and Art Programs
NB BAYDİLEK, B ALTAY, AS SARACALOĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 707-720, 2018
12018
THE EFFECT OF OBJECT STUDIES DONE WITH PRESCHOOL TERM CHILDREN IN TURKEY TO REASONING SKILLS
NB Baydilek, M Arslan
European Journal of Education Studies, 2017
2017
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYUN ALGILARININ İNCELENMESİ
S KOÇYİĞİT, NB BAYDİLEK
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYUN ALGILARININ İNCELENMESİ
A Gör, S KOÇYİĞİT, NB BAYDİLEK
Yazarın düzeltişlerinden sonra makalenin son yayınlanmış hali
S KOÇYİĞİT, NB BAYDİLEK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14