Follow
Ali Çağatay Kılınç
Ali Çağatay Kılınç
Eğitim Bilimleri Bölümü, Karabük Üniversitesi
Verified email at karabuk.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Examination of Relationships between Instructional Leadership of School Principals and Self-Efficacy of Teachers and Collective Teacher Efficacy.
T Calik, F Sezgin, H Kavgaci, A Cagatay Kilinc
Educational sciences: Theory and practice 12 (4), 2498-2504, 2012
4712012
İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki
N Cemaloğlu, AÇ Kılınç
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
1802012
Examining the Relationship between Teacher Leadership and School Climate.
AÇ Kilinç
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (5), 1729-1742, 2014
1672014
TÜRKİYE'DE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
E Recepoğlu, AÇ KILINÇ
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
1592014
The effects of distributed leadership on teacher professional learning: mediating roles of teacher trust in principal and teacher motivation
F Bektaş, AÇ Kılınç, S Gümüş
Educational Studies 48 (5), 602-624, 2022
1302022
Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
N Cemaloğlu, A Kılınç
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 132-156, 2012
1232012
Linking Instructional Leadership to Teaching Practices: The Mediating Effect of Shared Practice and Agency in Learning Effectiveness
MŞ Bellibaş, M Polatcan, AÇ Kılınç
Educational Management Administration & Leadership 50 (5), 812–831, 2022
1012022
Examining the relationships between school principals’ transformational and transactional leadership styles and teachers’ organizational commitment
N Cemaloğlu, F Sezgin, AÇ Kılınç
The Online Journal of New Horizons in Education 2 (2), 53-64, 2012
972012
Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentileri
AÇ KILINÇ, E RECEPOĞLU
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 3 (2), 175-215, 2013
952013
Türkiye'de eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü öğrencilerinin öz değerlendirmeleri
F Sezgin, H Kavgacı, AÇ KılıNÇ
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 161-169, 2011
852011
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranişlari Gösterme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi
MG Gülcan, AÇ Kılınç, O Çepni
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (1), 123-142, 2012
842012
The Moderation Role of Transformational Leadership in the Effect of Instructional Leadership on Teacher Professional Learning and Instructional Practice: An Integrated …
MŞ Bellibaş, AÇ Kılınç, M Polatcan
Educational Administration Quarterly 57 (5), 776-814, 2021
752021
Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki
AÇ Kilinç
Unpublished Master’s Thesis, Ankara University Institute of Educational …, 2010
752010
Principals Supporting Teacher Leadership: The Effects of Learning-Centred Leadership on Teacher Leadership Practices with the Mediating Role of Teacher Agency
MŞ Bellibaş, S Gümüş, AÇ Kılınç
European Journal of Education 55 (2), 200-216, 2020
722020
The relationship between teacher leadership, teacher professionalism, and perceived stress
A Kılınç, N Cemaloğlu, G Savaş
Eurasian journal of educational research, 1-26, 2015
722015
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
F Sezgin, AÇ Kılınç
Journal of Kirsehir Education Faculty 13 (3), 2012
70*2012
İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgüt iklimine ilişkin algılarının incelenmesi
F Sezgin, AÇ Kılınç
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (3), 743-757, 2011
702011
Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmen öz yeterliği ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi
T Çalık, F Sezgin, H Kavgacı, AÇ Kılınç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (4), 2487-2504, 2012
652012
Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
B Kılcan, O Çepni, AÇ Kılınç
Journal of Human Sciences 14 (2), 1045-1057, 2017
60*2017
What do we know about novice school principals? A systematic review of existing international literature
AÇ Kılınç, S Gümüş
Educational Management, Administration and Leadership 49 (1), 54-75, 2022
592022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20