Osman Kucukahmetoglu
Osman Kucukahmetoglu
Professor of Economics, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Endüstri İçi Ticaret ve Türkiye
O Küçükahmetoğlu
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2001
382001
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin İktisadi Etkileri
O Küçükahmetoğlu
İktisat Dergisi 408, 34-47, 2000
272000
Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Rekabet Gücü
O KÜÇÜKAHMETOĞLU
Gümrük Dergisi, Aralık, 25-26, 1995
91995
Reel Entegrasyon Teorisi
O Küçükahmetoğlu
Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, 73-109, 2013
82013
Ekonomik entegrasyon: küresel ve bölgesel yaklaşım
O Küçükahmetoğlu, H Çeştepe, Ş Tüylüoğlu
Ekin Kitapevi, 2005
62005
Türkiye’nin Ticari Hizmetler Endüstri-İçi Ticareti: Ülkeye Özgü Belirleyicilerin Tespiti Üzerine Bir Uygulama
O KÜÇÜKAHMETOĞLU, A AYDIN
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (1), 326-347, 2015
42015
Ürün devreleri analizi ve Türkiye üzerine bir deneme.
O Küçükahmetoğlu
Marmara Üniversitesi, 1986
1986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7