Takip et
Dr. Neslihan Kurt
Dr. Neslihan Kurt
OpenZeka Teknoloji Anonim Şirketi Eğitim Yöneticisi
openzeka.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Investigation of the Relationship between Psychological Capital Perception, Psychological Well-Being and Job Satisfaction of Teachers.
N Kurt, AO Demirbolat
Journal of Education and Learning 8 (1), 87-99, 2019
362019
Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları ile Psikolojik İyi Oluşları ve İş doyumları Arasındaki İlişki
N Kurt
https://tez.yok.gov.tr, 2018
72018
OPENZEKA MİNİ OTONOM ARAÇ YARIŞMASININ (MARC) EĞİTİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
N KURT
1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi Tam Metin Bildiri …, 2021
2021
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Yaşanan Devamsızlık Problemine Yönelik Bir Eylem Araştırması (8. Sınıflarda Bir Uygulama)
N Kurt
https://drive.google.com/file/d/1OH9ooZhgUaqc8-pVVNA2WYMXV6caY-tI/view, s …, 2019
2019
Okul İçin Tanımlanan Vizyon İfadeleri ile Öğretmenlerin Okul Vizyonuna İlişkin Görüşlerini Karşılaştırılması
N KURT, A UZUNDERE, M GÜLCAN
Eğİtim yönetimi ve denetimi doktora programı öğrencilerinin sosyal kimlik algılarına ilişkin nitel bir çalışma
N GÜÇLÜ, N Kurt
Problems of principals as diversity managers in inclusive schools
F EREŞ, N KURT
ATAMA TÜRLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
K Neslihan, A DEMİRBOLAT
International Journal of Social Science 3 (2), 29-46, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8