Takip et
Dr. Neslihan Kurt
Dr. Neslihan Kurt
OpenZeka Teknoloji Anonim Şirketi Eğitim Yöneticisi
openzeka.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Investigation of the relationship between psychological capital perception, psychological well-being and job satisfaction of teachers.
N Kurt, AO Demirbolat
Journal of education and learning 8 (1), 87-99, 2019
912019
Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları ile Psikolojik İyi Oluşları ve İş doyumları Arasındaki İlişki
N Kurt
https://tez.yok.gov.tr, 2018
222018
Atama Türleri Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Benlik Algılarının İncelemesi
N Kurt, A Demirbolat
International Journal of Social Science 3 (2), 29-46, 2019
52019
Evaluation of the Short-Term Summer Internship Program: A Process-Driven Study at OpenZeka
N Kurt
Engineering and Technology Quarterly, 56, 2023
2023
OPENZEKA MİNİ OTONOM ARAÇ YARIŞMASININ (MARC) EĞİTİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
N KURT
1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi Tam Metin Bildiri …, 2021
2021
ATAMA TÜRLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
K Neslihan, A DEMİRBOLAT
International Journal of Social Science 3 (2), 29-46, 2020
2020
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Yaşanan Devamsızlık Problemine Yönelik Bir Eylem Araştırması (8. Sınıflarda Bir Uygulama)
N Kurt
https://drive.google.com/file/d/1OH9ooZhgUaqc8-pVVNA2WYMXV6caY-tI/view, s …, 2019
2019
Eğİtim yönetimi ve denetimi doktora programı öğrencilerinin sosyal kimlik algılarına ilişkin nitel bir çalışma
N GÜÇLÜ, N Kurt
2017
Problems of principals as diversity managers in inclusive schools
F EREŞ, N KURT
2017
Okul İçin Tanımlanan Vizyon İfadeleri ile Öğretmenlerin Okul Vizyonuna İlişkin Görüşlerini Karşılaştırılması
N KURT, A UZUNDERE, M GÜLCAN
2016
Öğretmenlerin Olumlu Psikoloji Göstergelerine Genel Bir Bakış: Psikolojik Sermaye, İş Doyumu ve Psikolojik İyi Oluşun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
K Neslihan, AD OTTEKİN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2631-2657, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11