Follow
Umutcan Altun
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19'un Kontrolüne ve Aşısına Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
UA Yeter Demir Uslu, Emre Yılmaz
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 383-397, 2021
102021
Sağlık işletmeleri açısından yeşil insan kaynakları yönetimi işlevlerinin bulanık AHS yöntemi ile değerlendirilmesi
YD Uslu, U Altun, E Yılmaz
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 29 (3), 603-621, 2022
12022
Aşı Karşıtlığı Tutumu Düzeyinin İncelenmesi: Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencileri
U ALTUN, B ATALAY, E KALAFAT, MS YILDIZ
12021
Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres ve COVID-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi
U ALTUN, M CANAN, Z KILIÇ, H KAHRAMAN, P YİĞİT
12021
Sağlıkta Tesis Yönetiminin Afet, Acil Durum ve Risk Yönetimi Boyutlarıyla İncelenmesi: Güvenli Hastaneler
U ALTUN, H CEYLAN
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi 3 (1), 14-41, 2023
2023
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının İncelenmesi
U Altun, AB Türk, FS Korkmaz Öner
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi 3 (3), 130-143, 2022
2022
Sağlık Hizmeti Sunumunda Sağlık Sigortasının Yeri ve Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
U Altun
Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies 8 (38 …, 2022
2022
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerinin Desteklenmesi: SayGel (Sağlık Yönetimi Gelişim Programı)
MSY Kevser Özcan, Umutcan Altun, Ceren Okur, Melisa Şahin
6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 170-174, 2021
2021
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerinin Desteklenmesi: SayGel (Sağlık Yönetimi Gelişim Programı)
K ÖZCAN, U ALTUN, C OKUR, M ŞAHİN, M YILDIZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9