Follow
Can Verberi
Can Verberi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of social spending on income inequality in 30 OECD countries
C Verberi, S Yaşar
İstanbul İktisat Dergisi 71 (1), 39-57, 2021
32021
TÜRKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜMENİN KURUMSAL TEMELLERİ
S Yaşar, C Verberi
ICE-TEA2021, 2021
2021
Institutional Foundations Of Economic Growth In The Uk
C Verberi
İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi 2 (1), 60-72, 2020
2020
Bireysel Emeklilik Sisteminin Tasarruflar ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkil
C Verberi
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 5 (4 Vol. 5), 2019
2019
32 OECD Ülkesinde Sosyal Harcamaların Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi
C Verberi
AN EVALUATION OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE FORECASTING WITH ARCH AND GARCH MODELS: THE CASE OF TURKEY
C VERBERİ
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 25-39, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6