Follow
Fatma Ünlü
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of hydropower energy in the level of CO2 emissions: An application of continuous wavelet transform
F Bilgili, DB Lorente, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu, P Rosha
Renewable Energy 178, 283-294, 2021
1002021
The measurement of industry 4.0 performance through industry 4.0 index: an empirical investigation for Turkey and European countries
H Atik, F Ünlü
Procedia Computer Science 158, 852-860, 2019
532019
Türkiye’deki işletmelerin endüstri 4.0’a geçiş performansı: Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı ampirik analiz
F Ünlü, H Atik
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 17 (2), 431-463, 2018
512018
The age structure, stringency policy, income, and spread of coronavirus disease 2019: evidence from 209 countries
F Bilgili, M Dundar, S Kuşkaya, DB Lorente, F Ünlü, P Gençoğlu, ...
Frontiers in psychology 11, 632192, 2021
282021
Does waste energy usage mitigate the CO2 emissions? A time-frequency domain analysis
F Bilgili, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu
Environmental Science and Pollution Research 27, 5056-5073, 2020
272020
Orta Gelir Tuzağinin Belirlenmesi: Ekonometrik Analiz
F Ünlü, R Yıldız
Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi 14 (1), 1-20, 2018
222018
Export quality, economic growth, and renewable-nonrenewable energy use: non-linear evidence through regime shifts
F Bilgili, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu
Environmental Science and Pollution Research 29 (24), 36189-36207, 2022
182022
İmalat sanayinin rekabet gücündeki değişimin teknoloji yoğunluğuna göre ölçülmesi: Türkiye ve BRICS ülkeleri örneği
F Ünlü
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (19), 422-441, 2018
152018
ORTA GELİR TUZAĞINI AÇIKLAYAN TEORİK VE AMPİRİK YAKLAŞIMLAR
F Ünlü, R Yıldız
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 87-115, 2017
152017
Türkiye’de Dış Ticaretin Teknolojik Yapısının Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizleri ile Belirlenmesi
F Ünlü, R Yıldız
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2019
142019
Modeling the exchange rate pass-through in Turkey with uncertainty and geopolitical risk: a Markov regime-switching approach
F Bilgili, F Ünlü, P Gençoğlu, S Kuşkaya
Applied Economic Analysis 30 (88), 52-70, 2022
132022
AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME
F Ünlü
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 161-192, 2013
132013
Industry 4.0-related digital divide in enterprises: An analysis for the European union-28
H Atik, F Ünlü
Sosyoekonomi 28 (45), 225-244, 2020
112020
Orta Gelir Tuzağinin Belirleyicileri: Diskriminant Analizi
F Ünlü, R Yıldız
Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi 32 (1), 45-64, 2018
112018
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALARIN YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
F Ünlü, R Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 8 (2), 69-87, 2013
102013
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRK İMALAT SANAYİNİN GÖRECELİ İNOVASYON PERFORMANSI: ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
F Ünlü, P Gençoğlu
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 183-206, 2016
92016
İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
B Özer, F Ünlü
Journal of Management and Economics Research 18 (4), 91-111, 2020
82020
Ecological innovation efforts and performances: an empirical analysis
F Kula, F Ünlü
Energy and Environmental Strategies in the Era of Globalization, 221-250, 2019
62019
Science performance of Turkey in 21st century: A multivariate statistical comparison with the OECD countries
H Atik, F Ünlü
Researches on science and art in 21st century, 1030-1038, 2017
62017
Avrupa Birliği Ülkelerinin Eko-İnovasyon Performanslarının Değerlendirilmesi
F Ünlü, R Yıldız
Küresel Isınma İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Ed. H. Atik …, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20