Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle Türk sigortacilik sektöründe performans ölçümü
İ Peker, B Birdoğan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
562011
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, FA Mansur
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
422009
Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
HN Keleş, TK ÖZKAN, M DOĞANER, AE ALTUNOĞLU
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2012
372012
Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve büyüme
S Artan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2008
362008
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NIN UYGULANABİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MESLEK MENSUPLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
F Çankaya, O Hatipoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
352011
Elektronik Ticaret Ve Kobi’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi, 2008
352008
İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2009
302009
İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2009
302009
Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü
E İplik, FN İplik, İE Efeoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (12), 109-122, 2014
292014
Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği
S Acinöroğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 148-165, 2009
292009
BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
B ZENGİN, B ERYILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
282013
HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE
S Karacan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2012
272012
Destinasyon marka imaji ve pamukkale yöresinde bir uygulama
S Ceylan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
272011
Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler
SS Dolanay
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
262009
Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon ve Duygusal Bağlılığa Etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (11), 35-50, 2013
232013
Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve AB perspektifi altında Türkiye’nin bölgesel politika analizi
N Kargı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (3), 19-39, 2009
232009
Işgücü devir hızını etkileyen etmenler: sekreterlik mesleğinde bir araştırma
B Yılmaz, A Halıcı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (4), 93-108, 2010
202010
An analysis of the export and economic growth in Turkey over the period of 1950-2009
A GÖKMEN, D TEMİZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2010
182010
ORMAN FAKÜLTELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİ
KC Akyüz, T GEDİK, A AYDIN, İ YILDIRIM, İ AKYÜZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
182009
Electre I ve PROMETHEE yöntemleri ile GSM operatörlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
P ÇELİK, T Ustasüleyman
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
172014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20