Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ.
İ Peker, B Baki
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
792011
Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
HN Keleş, TK Özkan, M Doğaner, AE Altunoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 9, 2012
532012
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ.
D Tengilimoğlu, FA Mansur
International Journal of Economic & Administrative Studies 1 (3), 2009
522009
Genel olarak vergi teşviklerinin ekonomi üzerine etkinliği
S Acinöroğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 148-165, 2009
442009
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
422009
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
422009
Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve büyüme
S Artan
Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 14, 1-19, 2006
422006
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi 1 (1), 139-150, 2008
412008
Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi 11, 35-44, 2013
392013
TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI'NIN UYGULANABİLİRLİĞGİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MESLEK MENSUPLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
F Çankaya, O HATİPOĞLU
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
392011
DESTİNASYON MARKA İMAJI VE PAMUKKALE YÖRESİNDE BİR UYGULAMA.
S Ceylan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
382011
Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü
E İplik, FN İplik, İE Efeoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (12), 109-122, 2014
362014
HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE.
S Karacan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (8), 2012
342012
BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
B Zengin, B ERYILMAZ
International Journal of Economic & Administrative Studies 6 (11), 2013
312013
İşgücü devir hızını etkileyen etmenler: Sekreterlik mesleğinde bir araştırma
B Yılmaz, A Halıcı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (2), 93,108, 2010
312010
Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler
S DOLANAY
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
292009
Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve AB perspektifi altında Türkiye’nin bölgesel politika analizi
N Kargı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (3), 19-39, 2009
292009
ŞİRKETLERE ÖZGÜ HABERLERİN HİSSE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİST-30 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ.
K Eyüboğlu, Hİ Bulut
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2016
242016
Küresel rekabet gücü açısından Türkiye’nin konumu üzerine bir değerlendirme
S OVALI
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17-36, 2014
242014
AN ANALYSIS OF THE EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY OVER THE PERIOD OF 1950-2009.
D Temiz, A Gökmen
International Journal of Economic & Administrative Studies 2 (5), 2010
232010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20