Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ.
İ Peker, B Baki
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
852011
Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
HN Keleş, TK Özkan, M Doğaner, AE Altunoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,(9), 107-118, 2012
622012
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
602009
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
602009
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, F Mansur
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2009
582009
Genel olarak vergi teşviklerinin ekonomi üzerine etkinliği
S Acinöroğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 148-165, 2009
562009
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi 1 (1), 139-150, 2008
472008
Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve büyüme
S Artan
Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 14, 1-19, 2006
472006
Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (11), 35-50, 2013
462013
Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (11), 35-50, 2013
462013
DESTİNASYON MARKA İMAJI VE PAMUKKALE YÖRESİNDE BİR UYGULAMA.
S Ceylan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
442011
TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI'NIN UYGULANABİLİRLİĞGİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MESLEK MENSUPLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
F Çankaya, O HATİPOĞLU
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
432011
Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü
E Iplik, FN İplik, IE Efeoglu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi/Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014
422014
HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE.
S Karacan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (8), 2012
372012
İşgücü devir hızını etkileyen etmenler: Sekreterlik mesleğinde bir araştırma
B Yılmaz, A Halıcı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (4), 93-108, 2010
372010
Bodrum destinasyonunda engelli turizm pazarının değerlendirilmesi
B Zengin, B Eryılmaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2013
332013
Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve AB perspektifi altında Türkiye’nin bölgesel politika analizi
N Kargı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (3), 19-39, 2009
332009
Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler
S DOLANAY
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
312009
AN ANALYSIS OF THE EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY OVER THE PERIOD OF 1950-2009.
D Temiz, A Gökmen
International Journal of Economic & Administrative Studies 2 (5), 2010
292010
Küresel rekabet gücü açısından Türkiye’nin konumu üzerine bir değerlendirme
S Ovali
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17-36, 2014
272014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20