Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ.
İ Peker, B Baki
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
822011
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, F Mansur
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2009
572009
Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
HN Keleş, TK Özkan, M Doğaner, AE Altunoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,(9), 107-118, 2012
562012
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
562009
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
562009
Genel olarak vergi teşviklerinin ekonomi üzerine etkinliği
S Acinöroğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 148-165, 2009
552009
Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve büyüme
S Artan
Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 14, 1-19, 2006
452006
DESTİNASYON MARKA İMAJI VE PAMUKKALE YÖRESİNDE BİR UYGULAMA.
S Ceylan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
442011
Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (11), 35-50, 2013
422013
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi 1 (1), 139-150, 2008
422008
Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü
E İplik, FN İplik, İE Efeoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (12), 109-122, 2014
402014
TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI'NIN UYGULANABİLİRLİĞGİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MESLEK MENSUPLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
F Çankaya, O HATİPOĞLU
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
402011
HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE.
S Karacan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (8), 2012
362012
İşgücü devir hızını etkileyen etmenler: Sekreterlik mesleğinde bir araştırma
B Yılmaz, A Halıcı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (4), 93-108, 2010
352010
Bodrum destinasyonunda engelli turizm pazarının değerlendirilmesi
B Zengin, B Eryılmaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2013
332013
Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve AB perspektifi altında Türkiye’nin bölgesel politika analizi
N Kargı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (3), 19-39, 2009
322009
Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler
S DOLANAY
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
302009
Küresel rekabet gücü açısından Türkiye’nin konumu üzerine bir değerlendirme
S Ovali
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17-36, 2014
252014
Turizm planlamasinda destinasyon çekiciliklerinin ölçümü: Bir yöntem yaklaşimi
A KUTVAN, SA KUTVAN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
252013
Turizm planlamasinda destinasyon çekiciliklerinin ölçümü: Bir yöntem yaklaşimi
A KUTVAN, SA KUTVAN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
252013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20