Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ.
İ Peker, B Baki
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
922011
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, F Mansur
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2009
662009
Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
H KELEŞ, TK ÖZKAN, M DOĞANER, A ALTUNOĞLU
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2012
632012
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
632009
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
632009
Genel olarak vergi teşviklerinin ekonomi üzerine etkinliği
S Acinöroğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 148-165, 2009
582009
Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü
E Iplik, FN İplik, IE Efeoglu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi/Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014
492014
Dönüşümcü Liderlik Davranişinin Motivasyon Ve Duygusal Bağliliğa Etkisi
M Akbolat, I Oğuz, A YILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
492013
Dönüşümcü Liderlik Davranişinin Motivasyon Ve Duygusal Bağliliğa Etkisi
M Akbolat, I Oğuz, A YILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
492013
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi 1 (1), 139-150, 2008
482008
Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve büyüme
S Artan
Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 14, 1-19, 2006
482006
DESTİNASYON MARKA İMAJI VE PAMUKKALE YÖRESİNDE BİR UYGULAMA.
S Ceylan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (7), 2011
452011
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NIN UYGULANABİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MESLEK MENSUPLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
F Çankaya, O Hatipoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
452011
HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE.
S Karacan
International Journal of Economic & Administrative Studies 4 (8), 2012
412012
İşgücü devir hızını etkileyen etmenler: Sekreterlik mesleğinde bir araştırma
B Yılmaz, A Halıcı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (4), 93-108, 2010
412010
BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
B Zengin, B ERYILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
382013
Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler
S DOLANAY
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
342009
Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve AB perspektifi altında Türkiye’nin bölgesel politika analizi
N Kargı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (3), 19-39, 2009
342009
AN ANALYSIS OF THE EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY OVER THE PERIOD OF 1950-2009.
D Temiz, A Gökmen
International Journal of Economic & Administrative Studies 2 (5), 2010
312010
THE EFFECT OF VISION AND ROLE CLARITY ON TEAM PERFORMANCE.
GS Lynn, F Kalay
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2016
302016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20