Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk sigortacilik sektöründe performans ölçümü
İ Peker, B Birdoğan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
692011
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, F Mansur
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
472009
Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
H KELEŞ, TK ÖZKAN, M DOĞANER, A ALTUNOĞLU
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2012
462012
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NIN UYGULANABİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MESLEK MENSUPLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
F Çankaya, O Hatipoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
372011
Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve büyüme
S Artan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2006
362006
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
352009
Genel olarak vergi teşviklerinin ekonomi üzerine etkinliği
S Acinöroğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 148-165, 2009
352009
İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma
E Yavuz, C Tokmak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (2), 17-34, 2009
352009
Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri
C KALAYCI
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi, 2008
352008
Destinasyon marka imaji ve pamukkale yöresinde bir uygulama
S Ceylan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2011
302011
Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü
E İplik, FN İplik, İE Efeoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (12), 109-122, 2014
272014
BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
B Zengin, B ERYILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
262013
HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE
S Karacan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2012
262012
Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler
S DOLANAY
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
262009
Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve AB perspektifi altında Türkiye’nin bölgesel politika analizi
N Kargı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (3), 19-39, 2009
252009
Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon ve Duygusal Bağlılığa Etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler Dergisi 6 (11), 35-50, 2013
242013
ORMAN FAKÜLTELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİ
K AKYÜZ, T GEDİK, A AYDIN, İ YILDIRIM, İ AKYÜZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
202009
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A Soysal, C Söylemez
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
192014
An analysis of the export and economic growth in Turkey over the period of 1950-2009
A GÖKMEN, D TEMİZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2010
192010
Işgücü devir hızını etkileyen etmenler: sekreterlik mesleğinde bir araştırma
B Yılmaz, A Halıcı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (4), 93-108, 2010
192010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20