Takip et
Berrin Akman
Berrin Akman
Professor of Early Childhood Education, Hacettepe University
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi dönemde sosyal beceriler
H GÜLAY OGELMAN, B Akman
Pegem Akademi, 2009
3012009
Okulöncesi dönemde matematik
B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
2682002
Depression levels before and after renal transplantation
B Akman, FN Özdemir, S Sezer, H Miçozkadioǧlu, M Haberal
Transplantation proceedings 36 (1), 111-113, 2004
2092004
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI GÖSTERDİKLERİ TUTUMLAR
M Ünal, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 251-257, 2006
1992006
yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri
B Akman, E Üstün, T Güler
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 11-14, 6
1846
6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri
T Güler, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 55-66, 6
1816
Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi
GU Balat, B Akman
Fırat üniversitesi sosyal bilimler dergisi 14 (2), 175-183, 2004
1762004
Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri.
S Kardeş, B Akman
Ilkogretim Online 17 (3), 2018
1582018
Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi
S Büyüktaşkapu, N Çeliköz, B Akman
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
1512012
Türkiye de okul öncesi öğretmenliği öğrencileirnin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi
E ÜSTÜN, N ERKAN, B AKMAN
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2004
1482004
Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi
E Üstün, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
1392003
Farklı sosyo ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi
G UYANIK BALAT, B Akman
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 2004
1142004
Anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocukların kavram gelişimlerinde kavram eğitiminin etkisinin incelenmesi
B Akman
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 1995
891995
Korunmaya muhtaç çocukların benlik algısının incelenmesi
E Üstün, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
752002
Okul öncesi eğitim alan çocukların davranış problemlerinin anne ve öğretmen değerlendirilmeleri açısından karşılaştırılması
GB Uyanık, Z Şimşek, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 263-275, 2008
712008
Anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunluklarına etkilerinin incelenmesi
Hİ Tunçeli, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012
682012
Okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri
B Akman, G Uyanık, Aİ Yükselen
Epsilon, 2000
672000
The physical environment factors in preschools in terms of environmental psychology: a review
S Ata, A Deniz, B Akman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2034-2039, 2012
652012
Okul öncesi dönemde fen eğitimi
B Akman, GU Balat, T Güler, E Alabay, S Büyüktaşkapu, FL Önkol, ...
Pegem Akademi, 2010
642010
Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma
B Akman, N Taşkın, Z Özden, F Çörtü
İlköğretim Online 9 (2), 807-815, 2010
632010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20