Follow
Berrin Akman
Berrin Akman
Professor of Early Childhood Education, Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi
G BALAT UYANIK, B Akman
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 175-183, 2004
2352004
Okul öncesi dönemde sosyal beceriler
H Gülay, B Akman
Ankara: Pegem Akademi 63, 84, 2009
2102009
Okulöncesi dönemde matematik
B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
1792002
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI GÖSTERDİKLERİ TUTUMLAR
Ü Merve, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 251-257, 2006
1412006
6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri
T GÜLER, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 55-66, 6
1396
6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri
B Akman, E Üstün, T Güler
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 6
1336
Türkiye’de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi
E Üstün, S Erkan, B Akman
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 129-136, 2004
1182004
Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi
S Büyüktaşkapu, N Çeliköz, B Akman
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
1112012
Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi
E Üstün, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
972003
Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri.
S Kardeş, B Akman
Ilkogretim Online 17 (3), 2018
902018
Anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocukların kavram gelişimlerinde kavram eğitiminin etkisinin incelenmesi
B Akman
Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1995
691995
Korunmaya muhtaç çocukların benlik algısının incelenmesi
E Üstün, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
602002
Okul öncesi eğitim alan çocukların davranış problemlerinin anne ve öğretmen değerlendirilmeleri açısından karşılaştırılması
GB UYANIK, Z Şimşek, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 263-275, 2008
572008
Anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunluklarına etkilerinin incelenmesi
Hİ Tunçeli, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012
542012
Okul öncesi dönemde fen eğitimi
B Akman, GU Balat, E Alabay, S Büyüktaşkapu, FL Önkol, B Özkan, ...
Pegem Akademi, 2010
512010
Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma
B Akman, N Taşkın, Z Özden, F Çörtü
İlköğretim Online 9 (2), 807-815, 2010
492010
The physical environment factors in preschools in terms of environmental psychology: a review
S Ata, A Deniz, B Akman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2034-2039, 2012
482012
Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait türkiye profil araştıması
S Erkan, B Tuğrul, E Üstün, B Akman, M Şendoğdu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
472002
Okul öncesinde fen eğitimi
B Akman, E ALABAY, G UYANIK BALAT, T GÜLER YILDIZ, M ÜNAL, ...
Pegem, 2011
462011
Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi
E ÜSTÜN, B AKMAN, İ ETİKAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
442004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20