Follow
Serap Kayasu
Serap Kayasu
Prof.Dr.
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yerel/Bölgesel ekonomik kalkınma ve rekabet gücünün artırılması: bölgesel kalkınma ajansları
S Kayasü, M Pınarcıoğlu, SS Yaşar, S Dere
İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Yayın, 2003
1002003
The role of regional development agencies in Turkey: From implementing EU directives to supporting regional business communities?
A Lagendijk, S Kayasu, S Yasar
European Urban and Regional Studies 16 (4), 383-396, 2009
902009
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler
S Kayasü, SS Yaşar
Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8, 2006
802006
Evolving legal and institutional frameworks of neoliberal urban policies in Turkey
S Kayasü, E Yetişkul Şenbil
542014
Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler
S Kayasü, SS Yaşar
Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu 1, 348-357, 2004
342004
Kentsel dönüşüm üzerine bir değerlendirme: kavramlar, gözlemler
S Kayasu, SS Yaşar
Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 20-26, 2003
342003
Comparative approaches to gentrification: A research framework
A Lagendijk, R Van Melik, F De Haan, H Ernste, H Ploegmakers, ...
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 105 (3), 358-365, 2014
312014
Local responses to urban redevelopment projects: The case of Beyoğlu, Istanbul
E Yetiskul, S Kayasü, SY Ozdemir
Habitat international 51, 159-167, 2016
262016
Local responses to urban redevelopment projects: The case of Beyoğlu, Istanbul
E Yetiskul, S Kayasü, SY Ozdemir
Habitat international 51, 159-167, 2016
262016
Institutional implications of regional development agencies in Turkey: an evaluation of the integrative forces of legal and institutional frameworks
S Kayasü
42nd ISoCaRP Congress, 2006
212006
Bir araştırma çerçevesi: Soylulaştırma 2.0
S Kayasü, E Yetişkul
Planlama 23 (3), 147-152, 2013
192013
Kadın ve mekân etkileşimi
S Kayasü
Mimarlık ve Kadın Kimliği, Boyut Yayınları, İstanbul 5, 2002
142002
Değişen Dünya Düzenleri, Değişen Kadınlar: Toplumsal Cinsiyetin Değişen İçeriği
S Kayasü
Toplum ve Bilim 75, 1997
131997
Social and institutional impacts of Mersin regional innovation strategy: stakeholders' perspective
H Metin
Middle East Technical University, 2010
122010
Kadın, Evde Üretim ve Konut
S Kayasü
EM KOMUT, EM (der.), Diğerlerinin Konut Sorunları, 1996
121996
An analysis on the transformation of urban identity: case study of Bodrum
S Kayasü
Middle East Technical University, 2005
112005
Local embeddedness of transnational corporations: Turkish case
S Kayasü
Middle East Technical University, 2005
102005
Institutional Performance Of İzmir Development Agency
S Kayasü, F Eldeniz
METU Journal of the Faculty of Architecture 30 (1), 2016
92016
Değişen Bölge Kavramı ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma: Bölgesel Kalkınma Ajansları
S Kayasü, SS Yaşar
10. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi: Avrupa Birliği ile Uyum ve …, 2002
92002
Kentsel Dönüşüm/Yenileme—Kentsel Yeniden Canlandırma/Yenileş (tir) me: Kavramlara Yeni Bir Bakış
S Kayasü, N Uzun
Gecekondu, Dönüşüm, Kent Tansı Şenyapılı’ya armağan kitabı içinde, 151-162, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20