Mustafa Ersin PEKDEMİR
Mustafa Ersin PEKDEMİR
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ultrasensitive and selective homogeneous sandwich immunoassay detection by Surface Enhanced Raman Scattering (SERS)
ME Pekdemir, D Ertürkan, H Külah, İH Boyacı, C Özgen, U Tamer
Analyst 137 (20), 4834-4840, 2012
332012
Characterization, thermal and electrical properties of aminated PVC/oxidized MWCNT composites doped with nanographite
H Haruna, ME Pekdemir, A Tukur, M Coşkun
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1-9, 2020
22020
Magnetic nanoparticle bonding to PVC with the help of click reaction: characterization, thermal and electrical investigation
A Tukur, ME Pekdemir, H Haruna, M Coşkun
Journal of Polymer Research 27, 161, 2020
22020
Electrical and thermal properties of bisphenol A propoxylate diglycidyl ether-piperazine copolymer/functionalized MWCNT composites
S Yilmaz, ME Pekdemir, M Coşkun
Journal of the Serbian Chemical Society 83 (9), 1017-1030, 2018
22018
Manyetik nanopartiküller kullanılarak yüzeyde güçlendirilmiş raman spektrometrisi ile immunoassay sisteminin geliştirilmesi
ME Pekdemir
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
22011
Chemical Bonding of Fe 3 O 4 Nanoparticles on the Surface of Poly (acryloyl chloride) Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes
ME Pekdemir, M Coşkun
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science 44 (4 …, 2020
12020
Investigation of structural, thermal and dielectric properties of PVC/modified magnetic nanoparticle composites
A TUKUR, ME PEKDEMİR, M COŞKUN
Cumhuriyet Science Journal 41 (2), 377-385, 2020
12020
Cloud Point Temperature, Thermal and Dielectrical Behaviors of Thermosensitive Block Copolymers Based N-Isopropylacrylamide
S İlboğa, E Pekdemir, M Coşkun
Polymer Science Series B 61 (1), 32-41, 2019
12019
Thermal and dielectric investigation of magnetic nanoparticles functionalized with PVC via click chemistry
ME Pekdemir, A Tukur, M Coskun
Polymer Bulletin, 1-11, 2020
2020
Poli(4-piridinil-3´-metakriloiloksistiril keton-ko-2-hidroksipropil metakrilat) : Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektriksel Özellikleri
MC Ela Nur Aygün, Mustafa Ersin Pekdemir
Fırat Üniversitesi Fen Bil. Dergisi 31 (1), 9-16, 2019
2019
A study on aminated PVC/oxidized MWCNT composites
MEPMC Hassan Haruna
Academia Journal of Scientific Research 7 (2), 86-94, 2019
2019
MANYETİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK YÜZEYDE GÜÇLENDİRİLMİŞ RAMAN SPEKTROMETRİSİ İLE İMMUNOASSAY SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ME PEKDEMİR, U TAMER, D ERTÜRKAN, H KÜLAH, İH BOYACI, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12