Takip et
Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN, Ph.D.
Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN, Ph.D.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz
A TAYFUN, FN KÜÇÜKERGİN, E AYSEN, A EREN, YK ÖZEKİCİ
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 50-69, 2016
1062016
An overview of the destination physical servicescape with SOR paradigm: the importance of prestige sensitivity
KG Kucukergin, FN Kucukergin, BB Dedeoglu
Asia Pacific Journal of Tourism Research 25 (5), 473-488, 2020
492020
Demografik Değişimlerin Turizm Türleri Üzerindeki Belirleyici Etkisi: Üçüncü Yaş Turizmi
A Kılıçlar, E Aysen, FN Küçükergin
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 80-100, 2017
262017
Turist Rehberliği Eğitiminde Güncel Durum ve Kavram Karmaşası
Y ARSLANTÜRK, FN KÜÇÜKERGİN, AZ APALI
17. Ulusal Turizm Kongresi, 2016
142016
Does slowness bring social change through Cittaslow?
FN Kucukergin, Y Ozturk
International Journal of Tourism Cities 6 (4), 749-767, 2020
112020
Yavaş Şehir Olma Sürecinde Yerel Yönetimler Karşılaştığı Problemler: Vize İlçesi Örneği.
Y Öztürk, FN Güral
Eko-Gastronomi Dergisi, 2014
11*2014
İnanç Turizmi İle İlgili Türkiye'de Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi
Y Arslantürk, A Ö., B S., FN Güral
International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 2013
82013
Farklı milletler, farklı algılar: hizmet alanında bir araştırma
BB Dedeoğlu, S Balıkçıoğlu, FN Güral, KG Küçükergin
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2 (3), 3-10, 2014
72014
Thana Tourism, Acının Vücut Bulduğu Noktalar: 15 Temmuz Kalkışması
FN Küçükergin, YK Özekici, AT Hassan
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (Special Issue), 169-183, 2017
5*2017
One Way Ticket-Route To Death: How Right Is To Promote As A Commercial Initiative?
A Kılıçlar, FN Küçükergin, S Kurt, B Adıgüzel, Bİ Özkan, HC Aktuna
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (4), 84-105, 2017
42017
How does social change encourage or discourage the support for the development of Cittaslow?
FN Küçükergin, BB Dedeoğlu, Y Öztürk
Cities 145, 104721, 2024
32024
Is Gender and Education of Tourists' Determinant for Value Perceptions
BB Dedeoğlu, FN Küçükergin, KG Küçükergin
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 10 (2), 1-12, 2018
32018
A STUDY ON THE EVALUATION OF MAINLY TOURISTIC ATTRACTIONS OF ANTALYA, THE TOURISM CAPITAL OF TURKEY
E Aysen, A Tayfun, FN Güral
International Journal of Business and Management Studies 5 (02), 23-30, 2016
32016
Sakin şehirlerde sosyal değişime ilişkin algının demografik özellikler çerçevesinde incelenmesi: Seferihisar örneği
FN Küçükergin
Yükseklisans Tezi. Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Ankara, from the Past to the Future
S BULBUL, FN KUCUKERGIN
RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, 1188-1195, 2017
1*2017
Is it important for tourists to say,“This is my destination?”
FN Kucukergin, A Kiliclar
Journal of Vacation Marketing, 13567667241248977, 2024
2024
Turizmde Dijitalleşmenin Olumlu-Olumsuz Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on the Positive and Negative Effects of Digitalization in Tourism)
G KAHRAMAN, AC İNCESU, FN KÜÇÜKERGİN
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 12 (1), 735-754, 2024
2024
The role of tour guide competency in the cultural tour experience: the case of Cappadocia
E Kul, BB Dedeoğlu, FN Küçükergin, M De Martino, F Okumus
International Hospitality Review, 2024
2024
Turizm Planlamasında Toplumsal Katılım
FN Küçükergin, E Balcı
SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ANALİZ VE TARTIŞMALAR, 419-430, 2022
2022
Turizm Sosyolojisi
A Tayfun, FN Küçükergin, YK Özekici
Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, 693-704, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20