Takip et
Zeynep Şen
Zeynep Şen
Eğitim Bilimleri Hacettepe Üniversitesi
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Social Network Analysis of Academic Studies on Gifted People
E Gürlen, Ö Özdiyar, Z Şen
Egitim ve Bilim 44 (197), 2019
18*2019
Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında uygulanan ödül, ceza ve ayrımcılığa ilişkin görüşleri
H Pehlivan, P Köseoğlu, ŞEN Zeynep
İlköğretim Online 17 (4), 2091-2109, 2018
122018
Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci'ne Dayalı Örnek İnceleme
Y Kavak, SS Seferoğlu, KA Kabasakal, Z Şen, G Uludağ
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1-13, 2015
112015
Bologna Süreciyle ilgili bir inceleme: öğrenci başarısını değerlendirme yöntemleri ile öğrenci iş yükünün karşılaştırılması
Z ŞEN, G ULUDAĞ, Y KAVAK, SS SEFEROĞLU
Yükseköğretim Dergisi 6 (2), 84-94, 2016
82016
Prediction of Physics Lesson Learning Level by Students' Characteristics and Teaching-Learning Process.
Z Sen Akçay, N Senemoglu
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 9 …, 2021
62021
Öğrenmede insanı odağa almak: Beyin araştırmaları doğrultusunda bir tartışma
İA TEKKOL, T Başar, ŞEN Zeynep, S Turan
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (3), 1187-1202, 2017
62017
Türkiye’de beyin temelli öğrenme çalışmaları: Metodolojik bir inceleme
Z Şen, T Başar, İ Aşkın, S Turan
Eğitim ve Bilim 40 (181), 2015
62015
Öğrenci ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin fizik dersi öğrenme düzeyini yordama gücü
Z Şen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
52018
Brain-based learning studies in Turkey: A review for methodological analysis
Z Şen, S TURAN
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 40 (181), 2015
52015
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin “İngilizce” ve “İngilizce öğrenmeye” yönelik metaforik algıları
HP PEHLİVAN, ZŞ Akçay, N Neyişci
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (2), 665-685, 2020
42020
Changes in the field of education and teaching of law: An investigation of programs developed based on Bologna Process
Y KAVAK, SS SEFEROĞLU, KA KABASAKAL, ŞEN Zeynep, G ULUDAĞ
Journal of Higher Education and Science 5 (1), 001-013, 2015
32015
Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması
ZŞ Akçay, N Senemoğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (3), 1244-1252, 2020
22020
Ögretmenlerin Akran Zorbaligina Iliskin Tutumlarinin, Akran Zorbaligi ile Bas Etme Stratejilerinin ve Algiladiklari Okul Ikliminin Incelenmesi.
Z Sen, A Dogan
Education and Science 46 (207), 43-63, 2021
2021
Examining Teachers' Attitudes Towards Peer Bullying, Strategies for Coping With Peer Bullying, and Perceived School Climate
Z Sen, A Dogan
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 46 (207), 43-62, 2021
2021
The Metaphorical Perceptions of Preparatory Program Students for “English” and “Learning English”
H Pehlivan, ZŞ Akçay, N Neyişci
Journal of Qualitative Research in Education 8 (2), 2020
2020
Focusing Human on Learning: A Study Based on Brain Researches
İA TEKKOL, T BAŞAR, ŞEN Zeynep, S TURAN
Kastamonu Education Journal 25 (3), 1187, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16