Follow
Ümmühan Ormancı
Ümmühan Ormancı
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği
Ü Ormancı, F Şaşmaz Ören
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43 (1), 165-191, 2010
97*2010
Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri
F Şaşmaz Ören, Ü Ormancı, E Evrekli
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (3), 1675-1698, 2011
92*2011
Geleceğin dünyası
S Çepni, Ü Ormancı
Kuramdan uygulamaya STEM+ A+ E eğitimi, 2018
752018
A thematic review of interactive whiteboard use in science education: Rationales, purposes, methods and general knowledge
U Ormanci, S Cepni, I Deveci, O Aydin
Journal of Science Education and Technology 24 (5), 532-548, 2015
602015
Analoji ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı temelli rehber materyal geliştirme çalışması: ‘Madde ve değişim’ öğrenme alanı
F Şaşmaz, Ü Ormancı, T Babacan, S Koparan, T Çiçek
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2), 30-64, 2011
59*2011
An application about pre-service teachers' development and use of worksheets and an evaluation of their opinions about the application
F Sasmaz Oren, U Ormanci
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 263-270, 2012
58*2012
Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri
F Şaşmaz Ören, Ü Ormancı, T Babacan, T Çiçek, S Koparan
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 33-53, 2010
532010
İlköğretim öğrencilerinin “maddenin tanecikli yapısı” ünitesine yönelik anlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi
AG Balım, Ü Ormancı
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (4), 255-265, 2012
502012
Pre-service science teachers' views towards the process of associating science concepts with everyday life
S Çepni, BB Ülger, Ü Ormancı
Journal of Turkish Science Education 14 (4), 1-15, 2017
472017
Teachers' views about problem-based learning through concept cartoons
AG Balim, S Turkoguz, U Ormanci, S Kacar, E Evrekli, E Ozcan
Journal of Baltic Science Education 13 (4), 458-468, 2014
432014
Thematic Content Analysis of Doctoral Theses in STEM Education: Turkey Context
Ü Ormancı
Journal of Turkish Science Education 17 (1), 126-146, 2020
372020
Ortaokul Öğrencilerinin Madde Konusuna Yönelik Fikirleri: Çizim Yöntemi.
Ü ORMANCI, AG BALIM
Ilkogretim Online 13 (3), 2014
35*2014
Assessment of concept cartoons: An exemplary study on scoring
Ü Ormancı, F Şaşmaz-Ören
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3582-3589, 2011
332011
İlköğretim fen ve teknoloji dersi 6. sınıf “vücudumuzda sistemler ünitesinin öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarı, tutum ve motivasyonu üzerine etkisi
Ü Ormancı
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri …, 2011
322011
İlköğretim fen ve teknoloji dersinde drama yöntemi kullanımının öğrenci tutum ve motivasyonu üzerine etkisi
Ü Ormancı, S Özcan
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 4 (4), 23-40, 2014
29*2014
An analysis of pre-service teachers’ drawings about the digestive system in terms of their gender, grade levels, and opinions about the method and subject
FŞ ÖREN
International Journal of Biology Education 1 (1), 1-22, 2011
292011
Öğretmen adaylarının bitkilerde solunum-fotosentez konusundaki bilgi düzeylerinin kavram karikatürleriyle belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi
F Şaşmaz Ören, P Karatekin, Ş Erdem, Ü Ormancı
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (3), 155-174, 2012
272012
Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ile Bu Yaklaşımlara İlişkin Öz-Yeterlilikleri.
F ŞAŞMAZ ÖREN, Ü ORMANCI, E EVREKLİ
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (173), 2014
222014
Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: İki aşamalı teşhis testi kullanımı
Ü Ormancı, S Özcan
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 6 (2 …, 2012
21*2012
Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürleri: Bir etkinlik örneği" ısınan taneciklerin dansı”
AG Balım, H Deniş Çeliker, S Kaçar, E Evrekli, S Türkoğuz, İ Didem, ...
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (5), 68-87, 2012
202012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20