Takip et
Harun GÜLBUDAK
Harun GÜLBUDAK
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hastane enfeksiyonu etkeni olan Acinetobacter baumannii izolatları arasındaki klonal ilişkinin Rep-PCR ile araştırılması
H Gülbudak, G Aslan, S Tezcan, G Ersöz, M Ülger, F Otağ, N KUYUCU, ...
Mikrobiyol Bul 48 (2), 316-24, 2014
132014
Investigation of the clonal relationship between nosocomial Acinetobacter baumannii isolates by Rep-PCR
H Gulbudak, G Aslan, S Tezcan, G Ersoz, M Ulger, F Otag, N Kuyucu, ...
Mikrobiyoloji Bulteni 48 (2), 316-324, 2014
112014
Comparison of real time PCR cycle threshold values in symptomatic and asymptomatic COVID-19 patients
H Gülbudak, Ş Karvar, G Soydan, Ö Kandemir, L Tamer, AA Altunkan, ...
Mikrobiyoloji Bulteni 55 (3), 435-444, 2021
102021
Akut gastroenteritli hastalarda rotavirus ve enterik adenovirus sıklığının araştırılması
H GÜLBUDAK, N KURNAZ, S TEZCAN-ÜLGER, E VURAL-TAŞDEMİR, ...
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 77 (2), 185-194, 2019
72019
Candida pelliculosa fungemia cases in pediatric intensive care unit
F Otag, M Yarpuzlu, H Gulbudak, ALİ ARSLANKÖYLÜ, A Fouad, ...
Journal of Pediatric Infection 9 (2), 2015
52015
Yoğun bakım ünitesi hastaları kan kültürlerinden izole edilen Candida parapsilosis suşlarının mini epidemiler bakımından araştırılması
E Oktay, H Gülbudak, D Özgür, F Otağ
42015
Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers
G Bayram, H Gülbudak, A BEKÇİ, S TEZCAN ÜLGER, G YAPICI, G Aslan
Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 79 (1), 13-24, 2022
32022
Investigation of pneumocystis jirovecii infection and colonization in immunocompromised patients with pneumonia
H Gülbudak, C Öztürk, S Kuyugöz
Mikrobiyoloji Bulteni 54 (4), 583-595, 2020
32020
The Investigation of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among Patients with Acute Gastroenteritis
H Gülbudak, N Kurnaz, S Tezcan Ülger, E VURAL TAŞDEMİR, G Bozlu, ...
Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 77 (2), 185-194, 2020
22020
Longitudinal monitoring of seroconversion status in SARS-CoV-2 RT-PCR positive healthcare workers
L Ersoy, H Gülbudak, N Yaşar, G Yapıcı, G Aslan
Mikrobiyoloji Bulteni 56 (1), 114-123, 2022
12022
In vitro Antileishmanial Effect of the Plant Extracts from Aloe vera (L.) Burm. f. and Hypericum perforatum L. Leaves
M Ülger, ST Ülger, EO Gültekin, E Yabalak, H Gülbudak, N DELİALİOĞLU, ...
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 (3), 2021
12021
Clinical classification of SARS-CoV-2 positive patients; evaluation of laboratory and radiological findings
Ş Karvar, H Gülbudak, Y Görgülü, S Tezcan Ülger, G Ersöz, M Çalikoğlu, ...
Flora, 401-409, 2021
12021
Semptomatik ve asemptomatik COVID-19 hastalarında gerçek zamanlı PCR döngü eşik değerlerinin karşılaştırılması
H Gülbudak, Ş Karvar, G Soydan, S Tezcan Ülger, Ö Kandemir, L Tamer
Mikrobiyol Bul 55 (3), 435-44, 2021
12021
SARS-Cov-2 pozitif hastaların klinik olarak sınıflandırılması; laboratuvar ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi
Ş KARVAR, H GÜLBUDAK, Y GÖRGÜLÜ, ST ÜLGER, G ERSÖZ, ...
Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 26 (3), 401-409, 2021
12021
Dihydropteroate Synthase (DHPS) Gene Mutations and Mitochondrial Large Subunit (mtLSU) rRNA Genotype Variations in Pneumocystis jirovecii Strains
H Gülbudak, C Öztürk, S Kuyugöz
Mikrobiyoloji Bulteni 55 (1), 41-52, 2021
12021
İmmün sistemi baskılanmış pnömonili hastalarda Pneumocystis jirovecii enfeksiyon ve kolonizasyonlarının araştırılması
H Gülbudak, C Öztürk, S Kuyugöz, S Tezcan Ülger
Mikrobiyoloji Bulteni 54, 583-595, 2020
12020
Investigation of qacE, qacEΔ1 and cepA biocide resistance genes in carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolates.
H Gülbudak, E Emiroğlu, Y Görgülü, ST Ülger, N Delialioğlu, G Aslan
2023
Acinetobacter baumannii izolatlarında biyosit direnç genlerinin araştırılması
E Oktay Gültekin, H Gülbudak, G Görgülü, S Tezcan Ülger, N Delialioğlu, ...
2023
Bir üniversite hastanesinde Giardia Intestinalis sıklığı: COVID-19 pandemisinin etkisi
H Gülbudak, T Bozok, Ş Karvar, N Delialioğlu, G Aslan
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (3), 453-460, 2023
2023
Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında qacE, qacE∆ 1 ve cepA biyosit direnç genlerinin araştırılması
H GÜLBUDAK, E EMİROĞLU, Y GÖRGÜLÜ, S TEZCAN ÜLGER, ...
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 80 (3), 277-284, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20